Waag, Agatha Catharina (geb. te Barsingerhorn 03 feb 1889)
Waag, Gerrit
Waag, Jacob (geb. te Barsingerhorn 03 okt 1893)
Waag, Jacob (geb. te Schagen 11 feb 1864)
Waal, Aaltje de (geb. te Kolhorn ± 1753 - ovl. te Kolhorn 13 aug 1835)
Waal, Dieuwertje de (geb. te Zijpe ± 1800 - ovl. te Barsingerhorn 15 nov 1850)
Waal, Frederik de
Waal, Geertje
Waal, Grietje de (geb. te Barsingerhorn ± 1775 - ovl. te Barsingerhorn 21 nov 1857)
Waal, Grietje de
Waal, Jakob de (geb. te Kolhorn ± 1759 - ovl. te Kolhorn 30 sep 1826)
Waal, Lena (geb. te Oosthuizen ± 1788 - ovl. te Kolhorn 03 jan 1862)
Waal, Maartje de (geb. te Kolhorn ± 1796 - ovl. te Kolhorn 24 jan 1847)
Waal, Neeltje de (ovl. te Kolhorn voor 1829)
Waal, Pieter de (geb. te Hoorn ± 1793)
Waal, Pieter de
Waal, Pieter de
Waal, Reindert de
Waard, Aagje de (geb. te Barsingerhorn ± 1863)
Waard, Aagje de (geb. te Haringhuizen 20 feb 1862)
Waard, Abraham de (geb. ± 1818)
Waard, Abraham de (geb. te Barsingerhorn 08 jan 1874 - ovl. te Barsingerhorn 03 jul 1874)
Waard, Abraham de (geb. te Barsingerhorn 14 mei 1815 - ovl. te Barsingerhorn jul 1815)
Waard, Abraham de (geb. te Barsingerhorn 18 jul 1870 - ovl. te Barsingerhorn 28 jul 1870)
Waard, Abraham de (geb. te Barsingerhorn 18 mrt 1817 - ovl. te Haringhuizen 24 apr 1863)
Waard, Abraham de (geb. te Barsingerhorn 22 jun 1882)
Waard, Antje de (geb. te Haringhuizen 13 jun 1801 - ovl. voor 1803)
Waard, Antje de (geb. te Haringhuizen 16 okt 1803)
Waard, Antje de (geb. te Haringhuizen 17 dec 1775)
Waard, Antje de (geb. te Haringhuizen 24 jan 1861)
Waard, Antje de (geb. te Schagen ± 1832)
Waard, Arie de (geb. te Schagen ± 1842)
Waard, Arien de (geb. te Haringhuizen 26 jan 1777 - ovl. te Haringhuizen 09 jan 1834)
Waard, Cornelis de (geb. te Barsingerhorn 24 jan 1891)
Waard, Dieuwertje de (geb. te Barsingerhorn 14 mrt 1855)
Waard, Dieuwertje de
Waard, Dirk de (geb. te Haringhuizen 19 jan 1800 - ovl. te Haringhuizen 08 mrt 1800)
Waard, Dirk de (geb. te Haringhuizen 31 mei 1801)
Waard, Dirk de
Waard, Geertje de
Waard, Gerritje de (ovl. voor 1826)
Waard, Grietje de (geb. te Barsingerhorn 09 dec 1875)
Waard, Grietje de (geb. te Haringhuizen 16 sep 1828)
Waard, Jan de (geb. te Haringhuizen 05 feb 1809)
Waard, Jan de (geb. te Haringhuizen 14 okt 1810)
Waard, Jan de (geb. te Haringhuizen 14 sep 1845 - ovl. te Haringhuizen 24 sep 1845)
Waard, Jan de (geb. te Schagen mei 1851 - ovl. te Barsingerhorn 04 okt 1853)
Waard, Jan de (geb. te Schagen mrt 1845 - ovl. te Barsingerhorn 14 aug 1845)
Waard, Kind de (geb. ± 1808)
Waard, Klaas de (geb. te Barsingerhorn 15 nov 1818)
Waard, Maartje de (geb. ± 1806)
Waard, Maartje de (geb. te Haringhuizen 04 mrt 1858)
Waard, Mennekus de (geb. te Haringhuizen 02 jan 1857 - ovl. te Haringhuizen 14 jul 1857)
Waard, Neeltje de (geb. te Barsingerhorn 11 mrt 1878)
Waard, Obbe Wilhelmus de (geb. te Barsingerhorn 06 jan 1872)
Waard, Trijntje de (geb. te Barsingerhorn 06 jun 1880 - ovl. te Barsingerhorn 06 sep 1880)
Waard, Trijntje de (geb. te Barsingerhorn 31 dec 1885)
Waard, Trijntje de (geb. te Haringhuizen 07 okt 1798 - ovl. te Haringhuizen 14 nov 1798)
Waard, Trijntje de (geb. te Haringhuizen 15 dec 1805)
Waard, Trijntje de (geb. te Haringhuizen 26 mei 1859)
Waard, Zoon de (geb. te Haringhuizen 09 apr 1847 - ovl. te Haringhuizen 09 apr 1847)
Waart, Antje
Waart, Dirk de (geb. te Barsingerhorn 01 nov 1818)
Waart, Grietje de (geb. te Haringhuizen 18 apr 1824 - ovl. te Haringhuizen 17 jan 1825)
Waart, Grietje de
Waart, Maartje
Waart, Neeltje
Wach, Elisabeth
Wachendorf van Rijn, Elisabeth Catharina van (geb. te Amsterdam 25 okt 1801)
Wachendorff van Rijn, Abraham (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1830)
Wachendorff van Rijn, Anthonie (geb. te Haringhuizen 14 mei 1860)
Wachendorff van Rijn, Anthonie
Wachendorff van Rijn, Ariaantje (geb. te Haringhuizen 23 jan 1862)
Wachendorff van Rijn, Cornelis (geb. te Haringhuizen 03 sep 1863)
Wachendorff van Rijn, Dieuwertje (geb. te Schagen ± 1871)
Wachendorff van Rijn, Jacoba (geb. apr 1868)
Wachendorff van Rijn, Jacoba (geb. te Haringhuizen 06 apr 1865 - ovl. te Haringhuizen 02 mei 1865)
Wachendorff van Rijn, Jacobus (geb. te Amsterdam ± 1808 - ovl. te Barsingerhorn 12 jan 1847)
Wachendorff van Rijn, Jacobus (geb. te Haringhuizen 10 feb 1867)
Wachendorff van Rijn, Jantje (geb. te Haringhuizen 26 apr 1864)
Wachendorff van Rijn, Laurens (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1835)
Wachendorff van Rijn, Pieter (geb. te Haringhuizen 28 aug 1858 - ovl. te Schagen 25 sep 1881)
Wachendorff van Rijn, Tona Adriana (geb. te Haringhuizen 03 nov 1866)
Wachendorff van Rijn, Tona Adriana (geb. te Haringhuizen 11 mei 1865 - ovl. te Haringhuizen 10 sep 1865)
Wachendorff van Rijn, Trijntje (geb. te Haringhuizen 28 mrt 1863)
Wachendorff, Adriana Catharina van
Wage, Abraham
Wage, Maria (ged. te Oostburg 21 okt 1807 - ovl. te Evertsekoog 29 apr 1846)
Wagemaker, Albert (geb. te Kolhorn 01 sep 1843 - ovl. te Kolhorn 06 mrt 1845)
Wagemaker, Albert (geb. te Kolhorn 09 jul 1851 - ovl. te Kolhorn 16 jul 1851)
Wagemaker, Albert (geb. te Kolhorn 18 jul 1842 - ovl. te Kolhorn 25 jul 1842)
Wagemaker, Albert (geb. te Kolhorn 26 mrt 1799 - ovl. te Kolhorn 07 aug 1846)
Wagemaker, Albert (geb. te Wieringen ± 1853)
Wagemaker, Antje (ged. te Barsingerhorn 07 mei 1741)
Wagemaker, Ariaantje (geb. te Barsingerhorn 07 mei 1902)
Wagemaker, Arie (geb. te Kolhorn 19 sep 1870)
Wagemaker, Cornelia (geb. te Barsingerhorn 23 jul 1901)
Wagemaker, Cornelia (geb. te Kolhorn 06 feb 1873)
Wagemaker, Cornelia (geb. te Kolhorn 29 dec 1871 - ovl. te Kolhorn 12 mei 1872)
Wagemaker, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 17 mei 1860 - ovl. te Barsingerhorn 04 jun 1860)
Wagemaker, Cornelis (geb. te Kolhorn 20 mei 1867 - ovl. te Kolhorn 19 sep 1867)
Wagemaker, Cornelis (geb. te Wieringen ± 1851)
Wagemaker, Cornelis (ged. te Wierungen 09 sep 1798)
Wagemaker, Dirk (geb. te Kolhorn 04 mrt 1881)
Wagemaker, Dirk (geb. te Kolhorn 11 apr 1841 - ovl. te Kolhorn 25 jan 1845)
Wagemaker, Dirk (geb. te Kolhorn 11 feb 1846 - ovl. te Kolhorn 03 apr 1846)
Wagemaker, Geertje (geb. te Barsingerhorn 02 feb 1866)
Wagemaker, Geertje (geb. te Barsingerhorn 08 feb 1882)
Wagemaker, Geertje (geb. te Wieringen ± 1841 - ovl. voor 1868)
Wagemaker, Geertje
Wagemaker, Gerbrig (geb. te Barsingerhorn 17 aug 1882)
Wagemaker, Gerbrig
Wagemaker, Gerbrig
Wagemaker, Hendrik (geb. te Kolhorn 28 feb 1834 - ovl. te Kolhorn 06 apr 1835)
Wagemaker, Hendrik (ovl. te Kolhorn voor 1815)
Wagemaker, Jan (geb. te Barsingerhorn 08 okt 1867)
Wagemaker, Jan (geb. te Wieringen 10 okt 1827 - ovl. te Barsingerhorn 07 jan 1889)
Wagemaker, Jannetje (geb. te Kolhorn 11 okt 1868)
Wagemaker, Klaas
Wagemaker, Klaas
Wagemaker, Klaasje (geb. te Kolhorn 21 sep 1875 - ovl. te Kolhorn 10 okt 1875)
Wagemaker, Lijsbeth
Wagemaker, Maartje (ged. te Barsingerhorn 03 mei 1739)
Wagemaker, Maartje
Wagemaker, Maartje
Wagemaker, Matje (geb. te Kolhorn 19 okt 1836)
Wagemaker, Nan Cornelis (geb. te Barsingerhorn 27 jan 1884)
Wagemaker, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 28 aug 1829)
Wagemaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 27 okt 1838 - ovl. te Kolhorn 16 jan 1862)
Wagemaker, Pietertje (geb. te Barsingerhorn 01 okt 1864)
Wagemaker, Reijer Cornelis (geb. te Kolhorn 25 mrt 1883 - ovl. te Barsingerhorn 22 mei 1883)
Wagemaker, Reijer (geb. te Barsingerhorn 02 jul 1880)
Wagemaker, Reijer (geb. te Barsingerhorn 27 mei 1879 - ovl. te Barsingerhorn 13 jul 1879)
Wagemaker, Simon (geb. te Wieringen ± 1855)
Wagemaker, Simon (geb. te Wieringen 20 aug 1835 - ovl. te Barsingerhorn 03 mrt 1868)
Wagemaker, Trijntje (geb. te Kolhorn 04 nov 1870)
Wagen, Aldert
Wagen, Arend (geb. te Winkle ± 1869 - ovl. te Kolhorn 13 jan 1870)
Wagen, Trijntje
Wagenaar, Aaltje (geb. te Broek op Langedijk 20 sep 1800 - ovl. voor 1852)
Wagenaar, Cornelia Anna (geb. te Velsen ± 1871)
Wagenaar, Gerrit
Wagenmaker, Aagje (geb. te Kolhorn 26 dec 1885)
Wagenmaker, Aaltje (ged. te Kolhorn 19 jul 1789)
Wagenmaker, Albert (geb. te Kolhorn 24 mrt 1882 - ovl. te Barsingerhorn 05 mrt 1883)
Wagenmaker, Antje (geb. te Kolhorn 04 apr 1833)
Wagenmaker, Antje (geb. te Kolhorn 15 feb 1841 - ovl. te Kolhorn 22 feb 1841)
Wagenmaker, Arie (geb. te Kolhorn 07 jul 1878 - ovl. te Kolhorn 06 apr 1879)
Wagenmaker, Arie (geb. te Kolhorn 17 okt 1880 - ovl. te Kolhorn 28 dec 1880)
Wagenmaker, Arie (geb. te Kolhorn 21 jun 1877 - ovl. te Kolhorn 29 aug 1877)
Wagenmaker, Arien (Aarjen) (geb. te Kolhorn 19 jun 1801 - ovl. te Kolhorn 04 mrt 1855)
Wagenmaker, Catharina (geb. te Kolhorn 06 feb 1877)
Wagenmaker, Cornelia (geb. te Barsingerhorn 16 jan 1900 - ovl. te Barsingerhorn 16 jul 1900)
Wagenmaker, Dirk (geb. te Kolhorn 03 jul 1878 - ovl. te Kolhorn 16 jun 1879)
Wagenmaker, Dirk (geb. te Kolhorn 05 nov 1795)
Wagenmaker, Dirk (geb. te Kolhorn 11 nov 1847)
Wagenmaker, Dochter (geb. te Barsingerhorn 26 jan 1896 - ovl. te Barsingerhorn 26 jan 1896)
Wagenmaker, Hendrik (geb. te Kolhorn 15 feb 1841 - ovl. te Kolhorn 02 mrt 1841)
Wagenmaker, Hendrik (geb. te Kolhorn 15 nov 1839)
Wagenmaker, Hendrik (geb. te Kolhorn 16 feb 1876)
Wagenmaker, Hermanna Margaretha (geb. te Kolhorn 08 nov 1882 - ovl. te Barsingerhorn 18 jul 1883)
Wagenmaker, Jacob (geb. te Kolhorn 21 jun 1877 - ovl. te Kolhorn 28 sep 1877)
Wagenmaker, Jantje (geb. te Kolhorn 09 sep 1874)
Wagenmaker, Jantje (ged. te Kolhorn 30 sep 1787)
Wagenmaker, Maartje (geb. te Barsingerhorn 03 mrt 1838 - ovl. te Barsingerhorn 22 jul 1844)
Wagenmaker, Maartje (geb. te Kolhorn 23 nov 1836 - ovl. te Kolhorn 03 jul 1837)
Wagenmaker, Martha (geb. te Kolhorn 06 jan 1885)
Wagenmaker, Martha (geb. te Kolhorn 08 feb 1880 - ovl. te Kolhorn 17 jan 1881)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 11 apr 1873)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 11 mei 1826 - ovl. te Kolhorn 05 jul 1827)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 16 mei 1876)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 21 aug 1869 - ovl. te Kolhorn 19 jan 1870)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn 24 sep 1793 - ovl. te Kolhorn 05 dec 1831)
Wagenmaker, Neeltje (geb. te Kolhorn voor 1832 - ovl. te Kolhorn 18 aug 1840)
Wagenmaker, Pieter (ged. te Kolhorn 23 okt 1791)
Wagenmaker, Simon
Wagenmaker, Trijn (ged. te Kolhorn 26 feb 1786 - ovl. te Kolhorn 24 okt 1868)
Wagenmaker, Wijntje
Wagenmeester, Jan (geb. te Castricum ± 1796)
Wagenmeester, Klaas
Wahlen, Abraham (geb. te Kolhorn 27 okt 1868)
Wahlen, Abraham (geb. te Oudkarspel ± 1801)
Wahlen, Antonius (geb. te Kolhorn 29 sep 1875)
Wahlen, Clasina (geb. te Noord-Scharwoude ± 1880)
Wahlen, Cornelia (geb. te Kolhorn 08 okt 1867)
Wahlen, Geertje (geb. te Kolhorn 07 okt 1867)
Wahlen, Immetje Johanna (geb. te Kolhorn 06 apr 1873 - ovl. te Kolhorn 20 okt 1873)
Wahlen, Immetje (geb. te Kolhorn 04 apr 1871 - ovl. te Kolhorn 05 apr 1871)
Wahlen, Immetje (geb. te Noord-Scharwoude ± 1871)
Wahlen, Jan (geb. te Noord-Scharwoude 27 nov 1838)
Wahlen, Lourens (geb. te Noord-Scharwoude 28 feb 1835)
Wahlen, Neeltje (geb. te Kolhorn 11 dec 1864)
Wahlen, Thomas (geb. te Kolhorn 21 aug 1874 - ovl. te Kolhorn 11 okt 1874)
Waiboer, Anna (geb. te Barsingerhorn 29 mrt 1900)
Waiboer, Antje (geb. te Barsingerhorn 13 jan 1872)
Waiboer, Dirk (geb. te Barsingerhorn 05 sep 1885)
Waiboer, Dirk
Waiboer, Elisabeth (geb. te Barsingerhorn 06 apr 1878)
Waiboer, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 20 sep 1876)
Waiboer, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 31 okt 1850 - ovl. te Barsingerhorn 09 jul 1875)
Waiboer, Gerritje (geb. te Barsingerhorn 04 nov 1875)
Waiboer, Guurtje (geb. te Barsingerhorn 10 apr 1853)
Waiboer, Hendrik (geb. te Barsingerhorn 02 jan 1845)
Waiboer, Hendrik (geb. te Barsingerhorn 14 sep 1901 - ovl. te Wieringerwaard 10 jan 1902)
Waiboer, Hendrik (geb. te Barsingerhorn 27 sep 1886 - ovl. te Barsingerhorn 01 feb 1888)
Waiboer, Hendrik (geb. te Wieringerwaard ± 1800)
Waiboer, Jacob (geb. te Barsingerhorn 15 okt 1874 - ovl. te Barsingerhorn 21 jan 1875)
Waiboer, Jacob (geb. te Barsingerhorn 19 sep 1875)
Waiboer, Jacob (geb. te Schagen ± 1876)
Waiboer, Jacob (geb. te Wieringerwaard 26 jan 1819 - ovl. te Barsingerhorn 29 mrt 1885)
Waiboer, Jochem (geb. te Barsingerhorn 14 feb 1847)
Waiboer, Maartje (geb. te Barsingerhorn 22 nov 1843 - ovl. voor 1901)
Waiboer, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 01 aug 1882)
Waiboer, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 25 feb 1881 - ovl. te Barsingerhorn 27 feb 1881)
Waiboer, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 27 feb 1873 - ovl. te Barsingerhorn 10 jun 1878)
Waiboer, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 28 dec 1841)
Waiboer, Pieter (geb. te Barsingerhorn 24 aug 1879)
Waiboer, Rens (geb. ± 1817)
Waiboer, Trijntje (geb. ± 1852)
Waiboer, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 14 feb 1871)
Waij, Adriana (geb. ± 1813)
Waij, Grietje (geb. te Kolhorn 29 dec 1845)
Waij, Katharina (Kaatje) (geb. te Zijpe ± 1809 - ovl. te Barsingerhorn 06 mei 1886)
Waij, Neeltje (geb. te Kolhorn 23 jul 1852 - ovl. te Kolhorn 15 jan 1853)
Waij, Pieter
Waij, Susanna
Waijboer, Aafje
Waijboer, Aaltje (ovl. te Schoorldam onder Warmenhuizen voor 1816)
Waijboer, Arien (ged. te Barsingerhorn 22 jun 1760)
Waijboer, Arien (ged. te Barsingerhorn 24 okt 1756)
Waijboer, Jan (ged. te Barsingerhorn 20 apr 1755)
Waijboer, Jan (ged. te Barsingerhorn 27 nov 1767)
Waijboer, Jan
Waijboer, Maartje (ged. te Barsingerhorn 28 mrt 1762)
Wal, Geertje (geb. te Zijpe ± 1855)
Wal, Jan
Wal, Jantje van der
Wal, Maartje van der
Wal, Maartje van der
Walig, Antje
Walkeuter, Aafje (geb. te Anna Paulowna ± 1872 - ovl. te Barsingerhorn 18 nov 1874)
Walkeuter, Aafje (geb. te Zijpe ± 1848)
Walkeuter, Gerrit (geb. te Kolhorn 12 nov 1838)
Walkeuter, Gerrit
Walkeuter, Jacob
Walkeuter, Trijntje
Walkuter, Adam (geb. te Den Helder ± 1858 - ovl. te Barsingerhorn 28 sep 1872)
Walkuter, Dirk (ovl. voor 1872)
Wandelaar, Cornelia
Wandelaar, Cornelia
Wardenaar, Antje (geb. ± 1810 - ovl. te Barsingerhorn 15 apr 1812)
Wardenaar, Antje (geb. te Barsingerhorn 04 apr 1862)
Wardenaar, Antje (geb. te Barsingerhorn 12 nov 1827)
Wardenaar, Antje (geb. te Barsingerhorn)
Wardenaar, Antje
Wardenaar, Arien (geb. te Barsingerhorn 18 nov 1817)
Wardenaar, Arien (geb. te Barsingerhorn 31 okt 1818 - ovl. te Barsingerhorn 17 nov 1818)
Wardenaar, Arien (ged. te Barsingerhorn 30 jan 1791)
Wardenaar, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 18 apr 1864)
Wardenaar, Cornelis (ovl. te Nieuwe Niedorp 17 apr 1810)
Wardenaar, Dirk (geb. te Barsingerhorn 29 mei 1897)
Wardenaar, Dochter (geb. te Barsingerhorn 23 aug 1849 - ovl. te Barsingerhorn 23 aug 1849)
Wardenaar, Dochter (geb. te Barsingerhorn 29 dec 1884 - ovl. te Barsingerhorn 29 dec 1884)
Wardenaar, Dochter (geb. te Barsingerhorn 31 jul 1882 - ovl. te Barsingerhorn 31 jul 1882)
Wardenaar, Elisabeth (geb. te Barsingerhorn 27 okt 1867 - ovl. te Barsingerhorn 20 apr 1879)
Wardenaar, Geertje (geb. te Barsingerhorn 11 feb 1884)
Wardenaar, Geertje (geb. te Barsingerhorn 12 sep 1839)
Wardenaar, Geertje (geb. te Barsingerhorn 24 sep 1881 - ovl. te Barsingerhorn 29 dec 1881)
Wardenaar, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 03 apr 1835 - ovl. te Barsingerhorn 17 feb 1837)
Wardenaar, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 07 apr 1834 - ovl. te Barsingerhorn 05 aug 1834)
Wardenaar, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 26 apr 1837 - ovl. te Barsingerhorn 28 jun 1838)
Wardenaar, Jan (geb. te Barsingerhorn ± 1799 - ovl. te Barsingerhorn 27 mrt 1841)
Wardenaar, Jan (geb. te Barsingerhorn ± 1866 - ovl. te Barsingerhorn 17 aug 1899)
Wardenaar, Jan (geb. te Barsingerhorn 15 jan 1869)
Wardenaar, Jan (geb. te Barsingerhorn 16 jun 1866 - ovl. te Barsingerhorn 20 aug 1867)
Wardenaar, Jan (ovl. voor 1880)
Wardenaar, Jannetje (geb. te Barsingerhorn 21 sep 1819 - ovl. te Barsingerhorn 17 okt 1819)
Wardenaar, Johanna (geb. te Barsingerhorn 11 apr 1896)
Wardenaar, Kornelis (geb. te Barsingerhorn 30 nov 1832 - ovl. te Barsingerhorn 02 mrt 1869)
Wardenaar, Lammert (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1768 - ovl. te Kolhorn 09 feb 1832)
Wardenaar, Louris (geb. te Barsingerhorn 20 sep 1853 - ovl. te Barsingerhorn 19 dec 1853)
Wardenaar, Maartje
Wardenaar, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 03 jan 1829 - ovl. te Barsingerhorn 02 jul 1829)
Wardenaar, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 11 mrt 1816)
Wardenaar, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 12 nov 1827 - ovl. te Barsingerhorn 29 dec 1827)
Wardenaar, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 12 sep 1876)
Wardenaar, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 14 dec 1831)
Wardenaar, Nicolaas (geb. te Barsingerhorn 09 jul 1899)
Wardenaar, Pieter Dirk Jan (geb. te Barsingerhorn 20 jun 1898)
Wardenaar, Pieter (geb. te Barsingerhorn 12 dec 1830)
Wardenaar, Pieter (geb. te Barsingerhorn 17 feb 1895)
Wardenaar, Pieter (geb. te Barsingerhorn 21 jun 1901)
Wardenaar, Pieter (geb. te Barsingerhorn 24 dec 1868)
Wardenaar, Pieter (geb. te Barsingerhorn 25 aug 1899 - ovl. te Barsingerhorn 25 nov 1900)
Wardenaar, Pieter (geb. te Heerhugowaard 28 aug 1840)
Wardenaar, Pieter (ovl. voor 1841)
Wardenaar, Reijnou (geb. te Barsingerhorn 08 mrt 1799)
Wardenaar, Reijnou (geb. te Barsingerhorn 25 jun 1797)
Wardenaar, Sijbreg Catharina (geb. te Barsingerhorn 12 jan 1895)
Wardenaar, Sijbrig Hendrina (geb. te Barsingerhorn 14 jan 1898)
Wardenaar, Sijbrig (geb. te Barsingerhorn 18 mei 1895)
Wardenaar, Sijmon (geb. te Barsingerhorn 06 jan 1796)
Wardenaar, Simon (geb. te Barsingerhorn 26 mei 1867)
Wardenaar, Teunis (geb. te Barsingerhorn 02 feb 1870)
Wardenaar, Teunis (geb. te Barsingerhorn 09 mei 1819 - ovl. te Barsingerhorn 19 mei 1819)
Wardenaar, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 07 aug 1838)
Wardenaar, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 13 mrt 1846 - ovl. te Barsingerhorn 18 sep 1846)
Wardenaar, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 17 jan 1848 - ovl. te Barsingerhorn 26 jan 1848)
Wardenaar, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 19 apr 1801)
Wardenaar, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 31 mrt 1811)
Wardenaar, Trijntje (ovl. te Nieuwe Niedorp 30 sep 1807)
Wardenaar, Zoon (geb. te Barsingerhorn 10 jun 1886 - ovl. te Barsingerhorn 10 jun 1886)
Wardenaar, Zoon (geb. te Barsingerhorn 11 feb 1851 - ovl. te Barsingerhorn 11 feb 1851)
Wardenaar, Zoon (geb. te Barsingerhorn 12 sep 1880 - ovl. te Barsingerhorn 12 sep 1880)
Warnaar, Antje (geb. te Heerhugowaard ± 1865 - ovl. te Barsingerhorn 10 mei 1873)
Warnaar, Teunis (ovl. voor 1873)
Wassenaar, Daniel
Wassenaar, Trijntje (geb. te Schagen ± 1807)
Water, Cornelisje (geb. te Sijbekarspel 23 apr 1832)
Water, Gerrit (geb. te Wognum/Nibbixwoud ± 1796 - ovl. te Barsingerhorn 10 aug 1877)
Water, Jacob
Water, Trijntje (geb. te Benningbroek ± 1828 - ovl. voor 1868)
Waterbaas, Aaltje (ged. te Barsingerhorn 13 okt 1776)
Waterbaas, Aaltje (ged. te Barsingerhorn 21 nov 1773)
Waterbaas, Maartje (ged. te Barsingerhorn 18 okt 1778)
Waterbaas, Pieter
Waterdrinker, Bregtje (geb. te Grosthuizen ± 1800 - ovl. te Haringhuizen 15 mrt 1870)
Waterdrinker, Cornelis (geb. te Avenhorn ± 1812 - ovl. te Barsingerhorn 05 feb 1892)
Waterdrinker, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 17 mei 1844 - ovl. te Barsingerhorn 10 aug 1844)
Waterdrinker, Cornelis (geb. te Oude Niedorp ± 1853)
Waterdrinker, Dieuwertje (geb. te Hensbroek ± 1836 - ovl. te Barsingerhorn 27 feb 1902)
Waterdrinker, Dieuwertje (geb. te Ursem ± 1837 - ovl. te Haringhuizen 03 feb 1879)
Waterdrinker, Grietje (geb. te Den Helder ± 1888)
Waterdrinker, Grietje
Waterdrinker, Jacob (geb. te Den Helder ± 1876)
Waterdrinker, Jacob (geb. te Hensbroek ± 1841 - ovl. te Barsingerhorn 04 mei 1894)
Waterdrinker, Jakob (geb. te Ursem ± 1839 - ovl. te Barsingerhorn 03 jul 1897)
Waterdrinker, Jakob
Waterdrinker, Maartje (geb. te Oude Niedorp ± 1846)
Waterdrinker, Maartje
Waterdrinker, Maartje
Waterdrinker, Pieter (geb. ± 1808)
Waterdrinker, Simon (geb. te Grosthuizen ± 1802)
Waterdrinker, Simon (geb. te Haringhuizen 22 mrt 1867)
Waterdrinker, Trijntje (geb. te Grosthuizen ± 1803 - ovl. te Barsingerhorn 20 mrt 1878)
Waterhaalder, Elsje
Weda, Heiltje (geb. te Sint Annaland ± 1793)
Weel, Maartje (ovl. voor 1832)
Weel, Trijntje
Weeland, Antje
Weeland, Antje
Weeland, Gerrit (geb. te Winkel ± 1814)
Weeland, Jan (ovl. te Winkel voor 1829)
Weeland, Maartje (ovl. te Barsingerhorn)
Weeland, Maartje
Weeland, Willemijntje (geb. te Winkel ± 1807 - ovl. te Kolhorn 28 feb 1849)
Wegman, Barber (geb. te Twisk ± 1770 - ovl. te Barsingerhorn 24 feb 1821)
Weij, Alida (geb. te Barsingerhorn 05 jan 1895)
Weij, Ariaantje (geb. te Callantsoog ± 1871)
Weij, Arijaantje (geb. te Callantsoog ± 1814)
Weij, Cornelis (geb. ± 1839)
Weij, Cornelis
Weij, Maria (geb. te Callantsoog ± 1875 - ovl. te Barsingerhorn 21 jul 1889)
Weij, Pieter (geb. te Zijpe 31 jan 1866)
Weij, Pieter
Weij, Zoon (geb. te Barsingerhorn 28 okt 1892 - ovl. te Barsingerhorn 28 okt 1892)
Weissel, Kristiana
Welger, Stijntje
Welle, Abraham van der (geb. te Kolhorn 11 aug 1876 - ovl. te Barsingerhorn 16 nov 1886)
Welle, Abraham van der (geb. te Sint Annaland ± 1848)
Welle, Adriaan van der (geb. te Barsingerhorn 03 feb 1892)
Welle, Adriaan van der
Welle, Adrianus van der (geb. te Sint Annaland ± 1843)
Welle, Anna van der (geb. te Kolhorn 24 jan 1873)
Welle, Cornelis van der (geb. te Kolhorn 07 mrt 1882 - ovl. te Kolhorn 28 mrt 1882)
Welle, Cornelis van der (geb. te Kolhorn 22 apr 1885 - ovl. te Barsingerhorn 06 jul 1885)
Welle, Dochter van der (geb. te 's-Heer Arendskerke 06 nov 1843 - ovl. te 's-Heer Arendskerke 06 nov 1843)
Welle, Jacob van der (geb. te Kolhorn 17 aug 1867 - ovl. te Kolhorn 23 dec 1867)
Welle, Jacob van der (geb. te Kolhorn 18 dec 1868)
Welle, Jacob van der (geb. te Terneuzen 09 jan 1817 - ovl. te Barsingerhorn 13 okt 1899)
Welle, Jan van der (geb. te Kolhorn 07 mrt 1882 - ovl. te Kolhorn 25 mrt 1882)
Welle, Louris van der (geb. te Kolhorn 03 okt 1870)
Welle, Maatje van der (geb. te Sint Annaland 11 okt 1853)
Welle, Marinus van der (geb. te Kolhorn 07 feb 1875)
Welle, Neeltje van der (geb. te Winkel ± 1879)
Welle, Pieter van der (geb. te Kolhorn 15 nov 1879 - ovl. te Barsingerhorn 21 jun 1888)
Welle, Zoon van der (geb. te Kolhorn 08 mei 1866 - ovl. te Kolhorn 08 mei 1866)
Welman, Arien (geb. te Barsingerhorn 22 feb 1801)
Welman, Barend (geb. te Barsingerhorn 22 apr 1799)
Welman, Barend
Wendt Alberda van Ekenstein, Eise de
Wennink, Antie
Werelds, Arnoldus (geb. ± 1791)
Werelds, Hendrik (geb. te Made ± 1827 - ovl. te Kolhorn 21 jun 1859)
Werelds, Josephus (geb. te Oosterhout ± 1832 - ovl. te Kolhorn 10 apr 1856)
Werf, Eefje van de
Werkendam, David (geb. ± 1825)
Werkendam, Duifje (geb. te Kolhorn 20 nov 1851)
Werkendam, Hendrika Bertha (geb. te Kolhorn 24 apr 1886)
Werkendam, Isaac (geb. ± 1823)
Werkendam, Isaac (geb. te Barsingerhorn 17 nov 1860)
Werkendam, Klaartje (geb. te Kolhorn 27 feb 1867)
Werkendam, Manus (geb. te Kolhorn 13 jul 1871 - ovl. te Kolhorn 20 aug 1871)
Werkendam, Mietje (geb. te Kolhorn 06 mei 1854)
Werkendam, Mozes (geb. te Kolhorn 30 apr 1856 - ovl. te Kolhorn 02 mrt 1859)
Werkendam, Rebekka (geb. te Kolhorn 09 okt 1887)
Werkendam, Sara (geb. te Amsterdam ± 1855 - ovl. te Kolhorn 22 sep 1859)
Werkendam, Sara (geb. te Kolhorn 27 sep 1862)
Werner, Alida (geb. te Amsterdam 23 jan 1761 - ovl. te Barsingerhorn 27 mrt 1845)
Werner, Coenraad (geb. te Amsterdam 22 okt 1766)
Werner, Gerret (geb. te Amsterdam 08 aug 1759)
Werner, Gerret (geb. te Amsterdam 25 apr 1764)
Werner, Hendrik (geb. te Amsterdam 15 mrt 1758)
Werner, Jurgen (geb. te Amsterdam 05 sep 1762)
Werner, Juriaan
Werner, Margrita (geb. te Amsterdam 07 jul 1756)
Werven, Jennigje van
Wesbonk, Bouke (geb. te Schermerhorn jan 1859 - ovl. te Haringhuizen 07 sep 1850)
Wesbonk, Dominicus (geb. te Sneek 04 mrt 1852)
Wesbonk, Jacobus (geb. te Schermerhorn ± 1859 - ovl. te Haringhuizen 10 jan 1860)
Wesbonk, Jacobus (geb. te Sneek 23 feb 1850)
Wesbonk, Joukjen (geb. te Haringhuizen 12 aug 1860)
Wesbonk, Simon (geb. ± 1816)
Wessel, Anna Maria van
Wessels, Cornelia (geb. ± 1809)
Westenberg, Dieu DonnÔe Pieter (geb. te Zijpe ± 1851)
Westenberg, Hendrik (geb. te Warmenhuizen 01 dec 1870 - ovl. te Nijmegen 13 nov 1940)
Westenberg, Hendrik (ovl. voor 1870)
Westenberg, Jacob Dieu DonnÔe (geb. te Barsingerhorn 22 mrt 1884)
Westenberg, Jacob Dieu DonnÔe (geb. te Oudkarspel dec 1878 - ovl. te Haringhuizen 24 jul 1879)
Westenberg, Johanna Wilhelmina (geb. te 's-Hertogenbosch ± 1833 - ovl. te Barsingerhorn 03 okt 1879)
Westenberg, Maria Agnes (geb. te Oudkarspel ± 1875 - ovl. te Wassenaar 10 dec 1948)
Westenberg, Maria Catharina Josephina (geb. te Oudkarspel dec 1878 - ovl. te Haringhuizen 07 aug 1879)
Westenberg, Trijntje (geb. te Oudkarspel 24 nov 1872 - ovl. te Barsingerhorn 19 dec 1884)
Westenbrugge, Adriaan van (geb. te Sint Annaland 19 dec 1843)
Westenbrugge, Dochter van (geb. te Barsingerhorn 14 mei 1891 - ovl. te Barsingerhorn 14 mei 1891)
Westenbrugge, Dochter van (geb. te Barsingerhorn 30 nov 1887 - ovl. te Barsingerhorn 30 nov 1887)
Westenbrugge, Jacob van (geb. te Kolhorn 28 sep 1881 - ovl. te Barsingerhorn 07 jan 1902)
Westenbrugge, Johannis van (geb. te Kolhorn 01 feb 1869)
Westenbrugge, Marinus van (geb. te Kolhorn 16 mrt 1864 - ovl. te Kolhorn 18 mrt 1864)
Westenbrugge, Marinus van (geb. te Kolhorn 23 jun 1879)
Westenbrugge, Marinus van
Westenbrugge, Pieter van (geb. te Sint Annaland 25 feb 1839)
Westenbrugge, Pieternella van (geb. te Barsingerhorn 12 dec 1878)
Westenbrugge, Pieternella van (geb. te Kolhorn 01 feb 1872)
Westenbrugge, Trijntje van (geb. te Kolhorn 16 jun 1880 - ovl. te Kolhorn 20 jul 1880)
Westenbrugge, Trijntje van (geb. te Kolhorn 23 dec 1885)
Westenbrugge, Trijntje van (geb. te Kolhorn 26 feb 1883 - ovl. te Barsingerhorn 30 jan 1885)
Westenbrugge, Zoon van (geb. te Barsingerhorn 02 okt 1884 - ovl. te Barsingerhorn 02 okt 1884)
Westenbrugge, Zoon van (geb. te Barsingerhorn 13 mrt 1890 - ovl. te Barsingerhorn 13 mrt 1890)
Westerhof, Dirk
Westerhof, Hiltje (geb. te Ureterp ± 1852)
Westerhof, Pieter
Westerhof, Sophia Anna (geb. te Schermerhorn ± 1833 - ovl. te Amsterdam 01 dec 1892)
Westerhout, Gerrit (geb. te Hoorn ± 1801 - ovl. te Barsingerhorn 15 feb 1872)
Westerhout, Gerrit
Westerhout, Grietje (geb. te Hoorn ± 1830 - ovl. te Barsingerhorn 23 sep 1848)
Westerhout, Susanna (geb. te Hoorn ± 1826)
Westerlage, Arie (geb. te Kolhorn 27 aug 1850)
Westerlage, Gerrit (ovl. voor 1845)
Westerlage, Johannes Hermanus (geb. te Weesp ± 1803)
Westerlage, Maria (geb. te Kolhorn 27 jan 1849 - ovl. te Kolhorn 01 jun 1849)
Westerlage, Nikolaas (geb. te Weesp ± 1806 - ovl. te Kolhorn 05 mei 1855)
Westerman Holstijn, Jan (geb. ± 1850)
Westerman, Albert (geb. te Barsingerhorn 07 dec 1892)
Westerman, Albert
Westerman, Antje (geb. te Barsingerhorn 11 jul 1878)
Westerman, Antje (geb. te Barsingerhorn 14 sep 1887)
Westerman, Geertruida Johanna (geb. te Barsingerhorn 27 jun 1900)
Westerman, Hendrik (geb. te Medemblik 24 nov 1853)
Westerman, Hermina Hendrika (geb. te Barsingerhorn 21 dec 1881)
Westerman, Jacob (geb. te Barsingerhorn 08 jun 1889)
Westerman, Jacob (geb. te Medemblik ± 1851)
Westerman, Johannes (geb. te Barsingerhorn 27 apr 1896)
Westerman, Maria (geb. te Barsingerhorn 25 feb 1891)
Westerman, Pieter (geb. te Barsingerhorn 13 nov 1894)
Westfaal Quadekker, Margaretha Jacoba Cornelia (geb. te Axel 20 mei 1850 - ovl. te Utrecht 06 apr 1925)
Westfaal, Maria Petronelle
Westrom, Maria van
Wever, Hermpje
Wever, Kornelis (geb. ± 1807)
Wever, Maria (geb. te Haringhuizen 15 feb 1839)
Wever, Simon (geb. te Haringhuizen 18 jan 1838 - ovl. te Haringhuizen 20 jan 1838)
Weverwijk, Geertruij
Weverwijk, Geertruij
Wiebes, Antje (geb. te Kolhorn 05 jun 1830)
Wiebes, Elisabeth (geb. te Limmen ± 1805)
Wiebes, Gerrit (geb. ± 1807 - ovl. te Barsingerhorn 04 nov 1815)
Wiebes, Gerrit (geb. te Kolhorn 05 sep 1806)
Wiebes, Gerrit (geb. te Kolhorn 19 nov 1794)
Wiebes, Gerrit (geb. te Kolhorn 26 jun 1798)
Wiebes, Gerrit (geb. voor 1815 - ovl. te Barsingerhorn 22 feb 1815)
Wiebes, Kaatje (geb. te Barsingerhorn ± 1812)
Wiebes, Kaatje (geb. te Kolhorn 23 dec 1809)
Wiebes, Maartje (geb. te Kolhorn 27 apr 1804 - ovl. te Kolhorn 17 aug 1833)
Wiebes, Neeltje (geb. te Kolhorn 26 mrt 1796)
Wiebes, Neeltje (geb. te Kolhorn 26 okt 1800 - ovl. te Kolhorn 20 feb 1841)
Wiebes, Pieter (geb. te Kolhorn ± 1766 - ovl. te Kolhorn 25 dec 1825)
Wiebes, Simontje (geb. te Barsingerhorn 25 nov 1814)
Wiedeman, Petronella Margaretha
Wiedijk, Feitje
Wiegand, Maartje
Wiegman, Antje (geb. te Barsingerhorn 25 aug 1817 - ovl. te Kolhorn 19 jul 1868)
Wiegman, Arien (geb. te Barsingerhorn 01 jan 1820 - ovl. te Barsingerhorn 07 jan 1820)
Wiegman, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 11 jan 1821)
Wiegman, Crelisje (geb. te Barsingerhorn 26 dec 1820)
Wiegman, Jan (geb. te Barsingerhorn 19 feb 1823 - ovl. te Barsingerhorn 15 sep 1823)
Wiegman, Jan
Wiegman, Jannetje (geb. te Wieringen ± 1828 - ovl. te Barsingerhorn 28 jul 1895)
Wiegman, Klaas (geb. te Enkhuizen ± 1793 - ovl. te Barsingerhorn 26 jul 1854)
Wiegman, Klaas (geb. te Kolhorn 20 nov 1845)
Wiegman, Maartje (geb. te Barsingerhorn 01 jan 1844 - ovl. te Barsingerhorn 04 jan 1844)
Wiegman, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 01 okt 1818 - ovl. te Winkel 12 okt 1885)
Wielen, Jean Leonard van
Wielen, Sebastiaan van (geb. te Oudkarspel ± 1873)
Wielinga, Anna (geb. te Sneek 18 sep 1826)
Wielinga, Douwe
Wielus, Johanna (Antje) (geb. ± 1825 - ovl. voor 1856)
Wiepkes, Elisabeth (Lijsbeth)
Wiering, Elisabeth (geb. te Schagen ± 1820)
Wiers, Gerrit (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1826)
Wiers, Gerrit (ovl. voor 1861)
Wiers, Jan (geb. te Schagen ± 1851)
Wiers, Jan (geb. te Schagen ± 1851)
Wiers, Jan
Wiers, Maartje (geb. te Barsingerhorn 05 nov 1852)
Wiesekerken, Marinus (geb. te Kolhorn 21 aug 1856)
Wiesekerken, Marinus (ovl. te Kolhorn 25 feb 1856)
Wiethaar, Christiaan
Wiethaar, Johanna (geb. te Zaandam ± 1849)
Wigbout, Jan
Wigbout, Japikje (geb. te Wieringen ± 1835)
Wigbout, Trijntje
Wiggers, Dieuwertje (geb. te Barsingerhorn 24 sep 1900)
Wiggers, Dieuwertje (geb. te Zijpe ± 1823 - ovl. te Barsingerhorn 27 jan 1902)
Wiggers, Dieuwertje
Wiggers, Grietje (geb. te Barsingerhorn 06 mei 1888)
Wiggers, Maartje (geb. te Barsingerhorn 04 okt 1859 - ovl. te Barsingerhorn 19 jan 1860)
Wiggers, Maartje (geb. te Zijpe 13 aug 1802)
Wiggers, Pieter (geb. te Barsingerhorn ± 1861)
Wiggers, Trijntje (geb. te Zijpe ± 1870)
Wigman, Jan (geb. ± 1813 - ovl. voor 1857)
Wijk, Alida van
Wijk, Fransje van
Wijker, Engeltje
Wijman, Geertruida
Wijn, Antje (geb. ± 1820)
Wijn, Ariaantje (geb. te Barsingerhorn 08 apr 1845 - ovl. te Kolhorn 30 jun 1845)
Wijn, Cornelis
Wijn, Grietje (geb. te Wieringerwaard ± 1859)
Wijn, Grietje (ovl. voor 1875)
Wijn, Hermina van
Wijn, Jan (geb. te Wieringerwaard ± 1816 - ovl. voor 1852)
Wijn, Marijtje (geb. te Oudkarspel 27 mrt 1844 - ovl. te Kolhorn 12 dec 1845)
Wijn, Neeltje (geb. te Wieringerwaard ± 1840 - ovl. te Kolhorn 07 jan 1878)
Wijn, Pieter (geb. te Wieringerwaard ± 1836 - ovl. te Barsingerhorn 07 jul 1896)
Wijn, Pieter (ovl. voor 1845)
Wijn, Trijntje (geb. te Wieringerwaard ± 1807 - ovl. te Kolhorn 31 okt 1845)
Wijngaarder, Jacobus van
Wijngaarder, Trijntje van (geb. te Hoorn ± 1835 - ovl. te Barsingerhorn 03 nov 1898)
Wijnhand, Lukas
Wijnhand, Roelofje (geb. te Ruinen 12 feb 1826 - ovl. te Winkel 08 nov 1917)
Wilde, Johanna de
Wilde, Lucretia de
Wildeboer, Johanna Elisabeth
Wildeboer, Neeltje (ovl. voor 1866)
Willems, Aaltje
Willems, Engeltje (geb. ± 1736 - ovl. te Barsingerhorn 05 okt 1821)
Willems, Gerrit
Willems, Trijntje
Willems, Trijntje
Willemsen, Christina
Willemsen, Geertrui Petronella (geb. te Den Helder ± 1869)
Willemsen, Hermanus (geb. te Veenendaal ± 1827)
Willemsen, Willem
Willemsz, Gerrit (geb. te Weersel (Ov) ± 1796 - ovl. te Barsingerhorn 12 okt 1823)
Wilms, Aafje (geb. te Barsingerhorn 13 jul 1902)
Wilms, Aaftje (geb. te Barsingerhorn 15 jul 1863)
Wilms, Aaftje (geb. te Barsingerhorn 20 dec 1855 - ovl. te Barsingerhorn 26 jul 1862)
Wilms, Albert (geb. te Barsingerhorn 01 dec 1899)
Wilms, Albert
Wilms, Albert
Wilms, Antje (geb. te Barsingerhorn 09 mrt 1848)
Wilms, Dieuwertje Jannetje (geb. te Barsingerhorn 24 nov 1902)
Wilms, Elisabeth (geb. te Heerhugowaard ± 1823 - ovl. te Barsingerhorn 03 mrt 1895)
Wilms, Elisabeth (geb. te Winkel 07 feb 1846)
Wilms, Elisabeth (ovl. voor 1878)
Wilms, Geertje (geb. te Barsingerhorn 17 mrt 1862 - ovl. te Barsingerhorn 16 jun 1862)
Wilms, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 05 mei 1851 - ovl. te Barsingerhorn 14 jul 1851)
Wilms, Gerrit (geb. te Hoogwoud ± 1878)
Wilms, Grietje
Wilms, Guurtje (geb. te Barsingerhorn 04 jan 1858)
Wilms, Jannetje (geb. te Barsingerhorn 23 jun 1854)
Wilms, Klaas (geb. te Hoogwoud ± 1875)
Wilms, Maria
Wilms, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 20 okt 1859)
Wilms, Neeltje
Wilms, Pieter (geb. ± 1827)
Wilms, Pietertje (geb. te Barsingerhorn 23 jan 1866)
Wilms, Sijtje (geb. te Barsingerhorn 27 mei 1852)
Wilms, Simon (geb. te Barsingerhorn 17 dec 1860)
Wilms, Simon
Wilms, Trijntje (geb. ± 1791)
Wilms, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 21 sep 1849)
Wilms, Trijntje (geb. te Sijbekarspel ± 1861 - ovl. te Barsingerhorn 07 jun 1892)
Wilms, Trijntje
Wilms, Willem (geb. te Kolhorn 30 okt 1845)
Wilms, Willem
Wilps, Anthonie (geb. te Niekerk en Veuren ± 1803 - ovl. voor 1848)
Wilps, Antje (geb. te Barsingerhorn 11 jan 1825 - ovl. te Barsingerhorn 09 aug 1848)
Wilps, Antje (geb. te Barsingerhorn 16 aug 1867 - ovl. te Barsingerhorn 09 sep 1867)
Wilps, Antje (geb. te Kolhorn 07 mrt 1877)
Wilps, Geertje (geb. te Barsingerhorn 11 okt 1865)
Wilps, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 23 dec 1823 - ovl. te Barsingerhorn 11 jan 1861)
Wilps, Jan (geb. te Barsingerhorn 25 dec 1828 - ovl. te Barsingerhorn 13 sep 1848)
Wilps, Theunis (geb. te Barsingerhorn 01 nov 1830)
Wilt, Antje de
Wind, Albert de
Wind, Maartje de (geb. ± 1786 - ovl. te Barsingerhorn 08 aug 1819)
Wind, Neeltje de
Winder, Antje (geb. te Oude Niedorp ± 1804)
Winder, Claas (geb. te Avenhorn 21 okt 1780)
Winder, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 16 mei 1851)
Winder, Klaas
Winder, Maartje (geb. te Barsingerhorn 13 dec 1882 - ovl. te Barsingerhorn 05 jul 1883)
Winder, Marijtje (geb. te Midwoud ± 1814)
Winder, Martha (geb. te Barsingerhorn 05 jul 1884 - ovl. te Barsingerhorn 28 aug 1884)
Winder, Neeltje (ged. te Avenhorn 24 aug 1777)
Winder, Pieter (geb. te Barsingerhorn 22 sep 1852 - ovl. te Barsingerhorn 07 okt 1852)
Winder, Pieter (ged. te Avenhorn 15 nov 1783)
Winder, Stijntje
Winder, Teunis Laagland (geb. te Midwoud ± 1820)
Winder, Trijntje (geb. te Midwoud ± 1822 - ovl. voor 1847)
Winder, Trijntje (ged. te Avenhorn 03 nov 1786)
Winkel, Aafje (geb. ± 1785 - ovl. te Barsingerhorn 01 jul 1815)
Winkel, Aagtje (geb. te Zijpe ± 1794)
Winkel, Antje (geb. te Barsingerhorn 17 feb 1883)
Winkel, Ariaantje (geb. te Barsingerhorn 12 dec 1835 - ovl. te Barsingerhorn 10 apr 1838)
Winkel, Ariaantje (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1823 - ovl. te Barsingerhorn 27 feb 1825)
Winkel, Arie (geb. te Barsingerhorn 12 mei 1851 - ovl. te Barsingerhorn 09 mrt 1893)
Winkel, Arie
Winkel, Arien (geb. te Schagen ± 1798 - ovl. te Kolhorn 08 okt 1850)
Winkel, Cornelia (geb. te Barsingerhorn 26 jun 1848)
Winkel, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 01 jun 1868)
Winkel, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 14 sep 1826 - ovl. te Barsingerhorn 26 sep 1826)
Winkel, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 16 jul 1855 - ovl. te Barsingerhorn 25 mei 1862)
Winkel, Cornelis
Winkel, Dientje (geb. te Barsingerhorn 27 feb 1884)
Winkel, Dientje (geb. te Wieringerwaard ± 1878)
Winkel, Dieuwertje (geb. te Barsingerhorn 26 dec 1876)
Winkel, Dirk (geb. te Barsingerhorn ± 1821 - ovl. te Barsingerhorn 21 dec 1879)
Winkel, Dirk (geb. te Barsingerhorn 05 jun 1877 - ovl. te Barsingerhorn 01 okt 1892)
Winkel, Dirk (geb. te Barsingerhorn 11 jul 1857 - ovl. te Barsingerhorn 26 okt 1857)
Winkel, Dirk (geb. te Barsingerhorn 13 jun 1893)
Winkel, Dirk (geb. te Barsingerhorn 31 okt 1879 - ovl. te Barsingerhorn 25 feb 1880)
Winkel, Dirk (geb. te Wieringerwaard ± 1886)
Winkel, Dirkje (geb. te Barsingerhorn 01 dec 1820)
Winkel, Geertje (geb. te Barsingerhorn 02 jul 1819 - ovl. te Barsingerhorn 18 okt 1819)
Winkel, Geertje (geb. te Barsingerhorn 07 jul 1824 - ovl. te Barsingerhorn 14 jun 1867)
Winkel, Geertje
Winkel, Geertje
Winkel, Grietje (geb. te Anna Paulowna ± 1885)
Winkel, Grietje (geb. te Barsingerhorn 16 mrt 1895)
Winkel, Grietje (geb. te Barsingerhorn 19 jun 1844 - ovl. te Barsingerhorn 21 mrt 1845)
Winkel, Grietje (geb. te Barsingerhorn 21 feb 1847)
Winkel, Immetje (geb. te Barsingerhorn 10 jun 1859 - ovl. te Barsingerhorn 27 mei 1860)
Winkel, Immetje (geb. te Barsingerhorn 30 mrt 1863)
Winkel, Jan (geb. te Barsingerhorn 02 okt 1882)
Winkel, Jan (geb. te Barsingerhorn 04 mrt 1832 - ovl. te Barsingerhorn 13 mrt 1833)
Winkel, Jan (geb. te Barsingerhorn 20 jun 1816)
Winkel, Jan (geb. te Barsingerhorn 24 jan 1850)
Winkel, Kornelis (geb. te Barsingerhorn 28 sep 1830)
Winkel, Maartje (geb. te Barsingerhorn 18 nov 1852)
Winkel, Maartje (geb. te Schagen ± 1795 - ovl. te Barsingerhorn 19 jun 1850)
Winkel, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 07 jun 1875)
Winkel, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 15 mrt 1892 - ovl. te Barsingerhorn 14 jun 1892)
Winkel, Neeltje (geb. te Wieringerwaard ± 1881)
Winkel, Neeltje (geb. te Zijpe ± 1898)
Winkel, Pieter (geb. te Barsingerhorn 27 apr 1854)
Winkel, Sijtje (geb. te Barsingerhorn 27 aug 1878)
Winkel, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 16 okt 1828 - ovl. te Barsingerhorn 03 mei 1830)
Winkel, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 26 mrt 1834)
Winkel, Trijntje (ovl. voor 1828)
Winkel, Trijntje
Winkel, Trijntje
Winkel, Zoon (geb. te Barsingerhorn 15 sep 1861 - ovl. te Barsingerhorn 15 sep 1861)
Winter, Aafke (ged. te Barsingerhorn aug 1745)
Winter, Eijtje (ged. te Barsingerhorn 18 jan 1745)
Winter, Gerrit (ged. te Barsingerhorn 19 feb 1747)
Winter, Gerritje (ged. te Barsingerhorn 10 nov 1743)
Winter, Grietje (ged. te Barsingerhorn 08 okt 1786)
Winter, Hillegont (ged. te Barsingerhorn 04 mei 1783)
Winter, Jan (ged. te Barsingerhorn 19 feb 1777)
Winter, Jan
Winter, Pieter
Winter, Teunis
Winter, Trijntje
Winters, Maartje
Winterstein, Maria (geb. ± 1810)
Wintertuin, Maria (geb. ± 1811)
Wissekerke, Aaltje (geb. te Kolhorn 09 feb 1879)
Wissekerke, Anna Paulowna (geb. te Kolhorn 22 nov 1871)
Wissekerke, Apolonia Maria (geb. te Anna Paulowna ± 1873)
Wissekerke, Christina (geb. te Den Helder ± 1876)
Wissekerke, Cornelis (geb. te Den Helder ± 1882)
Wissekerke, Cornelis (geb. te Kolhorn 18 feb 1883)
Wissekerke, Jacob Leendert (geb. te Texel 12 okt 1839)
Wissekerke, Jacob (geb. te Kolhorn 05 sep 1885 - ovl. te Barsingerhorn 29 mrt 1886)
Wissekerke, Jacoba Lena (geb. te Kolhorn 12 mrt 1884)
Wissekerke, Jannetje (geb. te Kolhorn 21 nov 1873)
Wissekerke, Laurens (geb. te Texel 27 apr 1841)
Wissekerke, Leendert (geb. te Texel ± 1843)
Wissekerke, Maartje (geb. te Barsingerhorn 29 aug 1881 - ovl. te Barsingerhorn 18 mrt 1886)
Wissekerke, Maartje (geb. te Kolhorn 03 dec 1878 - ovl. te Kolhorn 19 okt 1880)
Wissekerke, Maartje (geb. te Kolhorn 04 jan 1887)
Wissekerke, Maatje (geb. te Kolhorn 13 sep 1848)
Wissekerke, Maatje (ovl. na 1855)
Wissekerke, Maria Jakoba (geb. te Kolhorn 15 nov 1845 - ovl. te Kolhorn 26 jul 1849)
Wissekerke, Maria (geb. te Kolhorn 28 jul 1876)
Wissekerke, Marinus (geb. ± 1873 - ovl. te Utrecht 16 jan 1893)
Wissekerke, Marinus (geb. te Kapelle Zld ± 1808 - ovl. te Kolhorn 25 feb 1856)
Wissekerke, Marinus (geb. te Kolhorn 01 dec 1861)
Wissekerke, Marinus (geb. te Kolhorn 08 feb 1881)
Wissekerke, Marinus (geb. te Kolhorn 22 aug 1856 - ovl. te Kolhorn 20 feb 1858)
Wissekerke, Pieter (geb. te Kolhorn 23 mrt 1863)
Wissekerke, Pieter (geb. te Kolhorn 27 jul 1850)
Wissekerke, Pieter (geb. te Kolhorn 30 aug 1844 - ovl. te Kolhorn 08 okt 1846)
Wissekerke, Willem (geb. te Sommelsdijk 18 jan 1838)
Wit(t), Aagje de (geb. te Barsingerhorn 06 dec 1816 - ovl. voor 1899)
Wit, ?????? (ged. te Barsingerhorn 08 jul 1736)
Wit, Aafje
Wit, Aafje
Wit, Aagje de
Wit, Aagje
Wit, Aagje
Wit, Aaltje de (geb. te Kolhorn 03 feb 1834 - ovl. te Kolhorn 12 mei 1862)
Wit, Aaltje de (geb. te Kolhorn 19 aug 1832 - ovl. te Kolhorn 09 okt 1832)
Wit, Aaltje (geb. ± 1816)
Wit, Aaltje (geb. te Barsingerhorn 23 okt 1843)
Wit, Aaltje (geb. te Winkel ± 1762 - ovl. te Barsingerhorn 28 nov 1832)
Wit, Aaltje (ovl. voor 1859)
Wit, Albert
Wit, Antje (geb. te Barsingerhorn 07 apr 1873)
Wit, Antje (geb. te Nieuwe Niedorp 12 nov 1802)
Wit, Antje
Wit, Antje
Wit, Ariaantje (geb. te Barsingerhorn 01 sep 1798)
Wit, Arie (geb. te Schagen ± 1830)
Wit, Arie (ovl. te Nieuwe Niedorp voor 1823)
Wit, Arie
Wit, Arien (geb. ± 1794)
Wit, Arien (geb. te Haringhuizen 08 sep 1771)
Wit, Arien (geb. te Haringhuizen 17 sep 1769)
Wit, Bregje (geb. te Haringhuizen 08 sep 1771)
Wit, Bregje (geb. te Haringhuizen 27 dec 1767)
Wit, Bregje (ovl. te Haringhuizen ± 1800)
Wit, Bregtje
Wit, Cornelia (geb. te Barsingerhorn 09 jan 1867)
Wit, Cornelia (geb. te Winkel 20 aug 1861)
Wit, Cornelis de (geb. te Broek op Langedijk 15 sep 1832)
Wit, Cornelis de
Wit, Cornelis de
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 01 sep 1865 - ovl. te Barsingerhorn 29 dec 1875)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 07 dec 1875)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 08 dec 1801)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 09 mrt 1815 - ovl. te Barsingerhorn 19 jan 1818)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 11 apr 1820)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 14 nov 1832 - ovl. te Barsingerhorn 14 feb 1900)
Wit, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 15 feb 1859 - ovl. te Kolhorn 04 jan 1875)
Wit, Cornelis (geb. te Harenkarspel ± 1808 - ovl. te Kolhorn 06 jan 1861)
Wit, Cornelis (geb. te Haringhuizen 03 jul 1763)
Wit, Cornelis (geb. te Haringhuizen 13 jan 1853)
Wit, Cornelis (geb. te Haringhuizen 27 jul 1766)
Wit, Cornelis (geb. te Hensbroek - ovl. voor 1863)
Wit, Cornelis (geb. te Kolhorn 12 nov 1868 - ovl. te Barsingerhorn 16 apr 1892)
Wit, Cornelis (geb. te Oukarspel 08 dec 1834)
Wit, Cornelis (ged. te Barsingerhorn 02 jan 1780 - ovl. te Barsingerhorn 05 jan 1858)
Wit, Cornelis
Wit, Cornelis
Wit, Cornelis
Wit, Cornelis
Wit, Crelis
Wit, Dieuwertje (geb. ± 1791 - ovl. na 1840)
Wit, Dieuwertje (geb. te Barsingerhorn 14 okt 1841)
Wit, Dieuwertje (geb. te Barsingerhorn 26 feb 1837 - ovl. te Barsingerhorn 26 feb 1837)
Wit, Dieuwertje (geb. te Berkhout ± 1815 - ovl. te Barsingerhorn 15 feb 1890)
Wit, Dieuwertje (geb. te Haringhuizen 20 mrt 1763)
Wit, Dieuwertje (geb. te Haringhuizen 25 nov 1765)
Wit, Dirk (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1867 - ovl. te Zuidwolde 09 apr 1927)
Wit, Dochter (geb. te Barsingerhorn 28 feb 1849 - ovl. te Barsingerhorn 28 feb 1849)
Wit, Elisabeth de (geb. te Barsingerhorn 13 mrt 1841 - ovl. te Barsingerhorn 02 jun 1841)
Wit, Elisabeth de
Wit, Elisabeth (geb. te Barsingerhorn 24 dec 1858)
Wit, Elsje de
Wit, Francina de
Wit, Geertje de
Wit, Geertje (geb. te Barsingerhorn 14 jan 1868)
Wit, Geertje (geb. te Barsingerhorn 27 jul 1864)
Wit, Geertje (geb. te Wieringerwaard ± 1847)
Wit, Geertje
Wit, Geertje
Wit, Geertje
Wit, Gerrit de
Wit, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 06 feb 1864 - ovl. te Barsingerhorn 03 apr 1865)
Wit, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 12 dec 1827 - ovl. te Barsingerhorn 24 mei 1830)
Wit, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 27 jan 1831 - ovl. te Barsingerhorn 19 aug 1890)
Wit, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 29 jan 1834)
Wit, Gerrit (geb. te Barsingerhorn 31 okt 1880)
Wit, Gerrit (geb. te Benningbroek 02 sep 1770)
Wit, Gerrit (geb. te Haringhuizen 19 jun 1868)
Wit, Gerrit (geb. te Koedijk ± 1822)
Wit, Gerrit (ged. te Barsingerhorn 03 feb 1782)
Wit, Gerrit (ged. te Barsingerhorn 25 jan 1761)
Wit, Gerrit
Wit, Gerrit
Wit, Gerritje (geb. te Oudkarspel 07 apr 1867 - ovl. te Oudkarspel 18 dec 1953)
Wit, Grietje de (geb. ± 1825)
Wit, Grietje (geb. ± 1795 - ovl. te Schagen 21 mrt 1832)
Wit, Grietje (geb. te Barsingerhorn 06 dec 1799)
Wit, Grietje (geb. te Haringhuizen 12 feb 1867)
Wit, Grietje (geb. te Oude Niedorp ± 1792)
Wit, Grietje
Wit, Grietje
Wit, Guurtje de (geb. te Oude Niedorp ± 1818)
Wit, Helena (geb. te Kolhorn 13 jun 1883)
Wit, Hendrik (geb. te Barsingerhorn 30 jul 1863)
Wit, Hendrika (geb. te Barsingerhorn 14 nov 1821 - ovl. te Barsingerhorn 27 jan 1890)
Wit, Immetje (geb. te Barsingerhorn 19 jan 1819)
Wit, Jacob (geb. te Wieringerwaard 31 okt 1784)
Wit, Jan de (geb. ± 1769)
Wit, Jan de (geb. te Barsingerhorn ± 1808)
Wit, Jan de (geb. te Barsingerhorn 08 apr 1820 - ovl. te Zuid-Scharwoude)
Wit, Jan de (geb. te Kolhorn 24 sep 1829 - ovl. te Barsingerhorn 25 mei 1897)
Wit, Jan de (geb. te Warmenhuize ± 1790 - ovl. te Kolhorn 07 feb 1867)
Wit, Jan de
Wit, Jan (geb. ± 1760 - ovl. te Barsingerhorn 17 mrt 1818)
Wit, Jan (geb. ± 1773 - ovl. te Wieringerwaard tussen 1836 en 1838)
Wit, Jan (geb. te Barsingerhorn 09 feb 1823 - ovl. te Barsingerhorn 10 feb 1823)
Wit, Jan (geb. te Barsingerhorn 15 dec 1823 - ovl. te Barsingerhorn 07 jan 1847)
Wit, Jan (geb. te Barsingerhorn 16 aug 1885)
Wit, Jan (geb. te Barsingerhorn 25 apr 1818 - ovl. te Winkel 11 jan 1884)
Wit, Jan (geb. te Haringhuizen 21 mrt 1773)
Wit, Jan (geb. te Oudkarspel ± 1827)
Wit, Jan (geb. te Wieringerwaard ± 1817)
Wit, Jan (ged. te Barsingerhorn nov 1762)
Wit, Jan (ovl. tussen 1811 en 1830)
Wit, Jan (ovl. voor 1836)
Wit, Jan
Wit, Jan
Wit, Jan
Wit, Jannetje (geb. te Barsingerhorn 05 dec 1840)
Wit, Jannetje (geb. te Barsingerhorn 23 mrt 1816)
Wit, Jannetje (geb. te Barsingerhorn 30 nov 1839)
Wit, Jannetje (geb. te Wieringerwaard ± 1818 - ovl. te Barsingerhorn 04 jul 1853)
Wit, Jantje de (geb. te Heerhugowaard ± 1834)
Wit, Jantje (geb. te Barsingerhorn 17 jan 1899)
Wit, Jantje (ged. te Barsingerhorn 11 mei 1777)
Wit, Jantje (ged. te Barsingerhorn 28 jun 1778)
Wit, Kasper (ged. te Barsingerhorn 18 mrt 1787)
Wit, Klaas (geb. te Barsingerhorn ± 1806 - ovl. voor 1874)
Wit, Klaas (geb. te Barsingerhorn 11 dec 1816)
Wit, Klaas (geb. te Schagen ± 1838)
Wit, Klaas (ged. te Barsingerhorn okt 1762)
Wit, Klaas (ovl. te Harenkarspel 06 feb 1823)
Wit, Klaas
Wit, Klaas
Wit, Klaas
Wit, Klaas
Wit, Klaas
Wit, Kornelis de (geb. te Kolhorn ± 1804)
Wit, Kornelis de (geb. te Kolhorn 10 jan 1831 - ovl. te Kolhorn 02 mrt 1831)
Wit, Kornelis de (geb. te Kolhorn 29 sep 1835 - ovl. te Kolhorn 16 jun 1836)
Wit, Louris (geb. te Barsingerhorn 15 jul 1820 - ovl. te Barsingerhorn 16 jan 1889)
Wit, Louris (ged. te Barsingerhorn 12 jan 1744 - ovl. te Barsingerhorn 26 feb 1817)
Wit, Louwrens (geb. te Barsingerhorn 07 mei 1817 - ovl. te Barsingerhorn 20 mei 1817)
Wit, Louwris (geb. te Barsingerhorn 25 feb 1815)
Wit, Maartje de (geb. te Kolhorn 24 jul 1828)
Wit, Maartje (geb. ± 1790)
Wit, Maartje (geb. te Barsingerhorn 08 sep 1802)
Wit, Maartje (geb. te Barsingerhorn 10 sep 1811 - ovl. te Barsingerhorn 14 sep 1811)
Wit, Maartje (geb. te Broek op Langedijk ± 1800)
Wit, Maartje (geb. te Harenkarspel ± 1797 - ovl. te Barsingerhorn 21 okt 1874)
Wit, Maartje (geb. te Kolhorn 01 mrt 1871)
Wit, Maartje (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1800)
Wit, Maartje (geb. te Noord-Scharwoude ± 1826 - ovl. te Barsingerhorn 11 jun 1891)
Wit, Maartje (geb. te Schagen ± 1844)
Wit, Maartje (geb. te Wieringerwaard ± 1838 - ovl. te Barsingerhorn 13 jan 1900)
Wit, Maartje (geb. te Winkel ± 1874)
Wit, Maartje (geb. te Winkel 19 aug 1851)
Wit, Maartje (geb. te Zijpe ± 1796 - ovl. te Barsingerhorn 19 feb 1856)
Wit, Maartje (geb. te Zijpe jan 1869 - ovl. te Barsingerhorn 04 jul 1869)
Wit, Maartje (ovl. te Winkel voor 1830)
Wit, Maartje
Wit, Maartje
Wit, Maartje
Wit, Maartje
Wit, Maartje
Wit, Marinus (geb. te Barsingerhorn 16 aug 1888 - ovl. te Barsingerhorn 02 sep 1888)
Wit, Meindert (geb. te Nieuwe Niedorp 23 jan 1849)
Wit, Neeltje de
Wit, Neeltje de
Wit, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 01 aug 1824 - ovl. te Barsingerhorn 01 sep 1845)
Wit, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 03 nov 1819)
Wit, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 17 apr 1871)
Wit, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 22 jan 1800)
Wit, Neeltje (geb. te Haringhuizen 02 jul 1865)
Wit, Neeltje (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1819 - ovl. te Barsingerhorn 09 jan 1858)
Wit, Neeltje (geb. te Schagen ± 1821 - ovl. te Barsingerhorn 03 apr 1884)
Wit, Neeltje (geb. te Winkel ± 1769 - ovl. te Barsingerhorn 08 mei 1832)
Wit, Neeltje (geb. te Winkel ± 1830 - ovl. te Barsingerhorn 16 apr 1891)
Wit, Neeltje (ged. te Barsingerhorn 11 jan 1784 - ovl. te Haringhuizen 18 apr 1822)
Wit, Niesje (geb. te Haringhuizen ± 1775 - ovl. te Barsingerhorn 20 mei 1841)
Wit, Otto
Wit, Pieter de (geb. ± 1796 - ovl. te Broek op Langedijk 01 dec 1875)
Wit, Pieter de (geb. te Wieringen 03 jul 1817)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 02 sep 1822)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 07 feb 1829 - ovl. te Barsingerhorn 19 feb 1829)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 13 sep 1857 - ovl. te Kolhorn 08 feb 1875)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 23 apr 1807)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 26 jul 1879)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 28 jan 1861)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 28 sep 1829 - ovl. te Kolhorn 07 mei 1880)
Wit, Pieter (geb. te Barsingerhorn 29 mrt 1877 - ovl. te Barsingerhorn 20 feb 1878)
Wit, Pieter (ged. te Barsingerhorn 01 mrt 1739)
Wit, Pieter (ovl. te Winkel voor 1830)
Wit, Pieter
Wit, Pieter
Wit, Pieternella de (geb. ± 1789)
Wit, Rens (geb. te Haringhuizen 28 aug 1871)
Wit, Sijbreg (geb. te Winkel ± 1840 - ovl. te Barsingerhorn 07 feb 1874)
Wit, Sijmen (ged. te Barsingerhorn 08 dec 1737)
Wit, Sijmon (geb. ± 1851)
Wit, Sijtje (geb. te Barsingerhorn 25 mrt 1843)
Wit, Sijtje (ovl. voor 1841)
Wit, Sijtje
Wit, Simon (geb. te Barsingerhorn 24 jun 1798 - ovl. te Barsingerhorn 08 jan 1847)
Wit, Simon (geb. te Barsingerhorn 26 jan 1880)
Wit, Simon (geb. te Barsingerhorn 28 okt 1840)
Wit, Simon (geb. te Barsingerhorn 29 dec 1902)
Wit, Simon (ged. te Barsingerhorn 18 feb 1787)
Wit, Simon
Wit, Simon
Wit, Simon
Wit, Simon
Wit, Simon
Wit, Simon
Wit, Stijntje de
Wit, Trijntje de (geb. ± 1783)
Wit, Trijntje de (geb. te Barsingerhorn 25 jan 1819)
Wit, Trijntje de (geb. te Sint Maarten ± 1818 - ovl. te Haringhuizen 20 mrt 1858)
Wit, Trijntje de
Wit, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 08 apr 1826 - ovl. te Kolhorn 03 jan 1876)
Wit, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 13 apr 1817)
Wit, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 22 mei 1821)
Wit, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 28 feb 1813 - ovl. te Barsingerhorn 02 okt 1820)
Wit, Trijntje (geb. te Nieuwe Niedorp ± 1893)
Wit, Trijntje (geb. te Schagen ± 1818)
Wit, Trijntje (geb. te Schagerwaard gem Harenkarspel ± 1799 - ovl. te Haringhuizen 27 jan 1834)
Wit, Trijntje (ovl. voor 1873)
Wit, Trijntje
Wit, Trijntje
Wit, Trijntje
Wit, Trijntje
Wit, Trijntje
Wit, Volkert de
Wit, Willem (geb. te Barsingerhorn 23 dec 1869)
Wit, Willem (geb. te Schagen ± 1844)
Wit, Wilm
Witbaard, Cornelis (geb. ± 1796)
Witbaard, Trijntje (geb. te Wormer ± 1831)
With, Antje (geb. te Barsingerhorn 06 okt 1797 - ovl. te Kolhorn 10 okt 1853)
With, Jan (geb. te Barsingerhorn 22 feb 1800 - ovl. te Barsingerhorn 14 sep 1876)
With, Kornelis (geb. te Haringhuizen ± 1766 - ovl. te Barsingerhorn 29 nov 1838)
With, Maartje
With, Pieter (geb. te Barsingerhorn ± 1813 - ovl. te Barsingerhorn 17 apr 1813)
With, Seijtje (geb. te Barsingerhorn 28 aug 1803)
With, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 24 feb 1814 - ovl. te Winkel 08 mrt 1893)
With, Trijntje
Witlok, Stijntje
Witsch, Johan Christiaan
Witsch, Johan (ged. te Kolhorn 15 mrt 1789)
Witsmeer, Ariaantje
Witsmeer, Cornelis (geb. te Oude Niedorp 30 jul 1843)
Witsmeer, Dieuwrtje
Witsmeer, Jan
Witsmeer, Klaas (geb. ± 1758 - ovl. te Barsingerhorn 01 aug 1820)
Witsmeer, Trijntje (geb. te Schagen 13 nov 1785)
Witsmeer, Trijntje
Witt, Jan de (geb. ± 1789)
Witte, Dieuwertje (geb. te Wieringen ± 1761 - ovl. te Barsingerhorn 20 apr 1837)
Witte, Jan
Wittebol, Aagje (geb. te Barsingerhorn 30 aug 1888)
Wittebol, Aaltje (geb. te Barsingerhorn 20 dec 1897)
Wittebol, Aaltje
Wittebol, Arie (geb. te Barsingerhorn 03 jun 1879 - ovl. te Barsingerhorn 29 aug 1896)
Wittebol, Arie (geb. te Barsingerhorn 14 feb 1877 - ovl. te Barsingerhorn 29 nov 1877)
Wittebol, Bregtje (geb. te Obdam ± 1801)
Wittebol, Catharina (geb. te Wieringerwaard ± 1865)
Wittebol, Cornelia (geb. te Barsingerhorn 19 jun 1899 - ovl. te Barsingerhorn 05 jul 1899)
Wittebol, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 30 mrt 1868)
Wittebol, Cornelis (geb. te Obdam ± 1804)
Wittebol, Cornelis (geb. te Opmeer ± 1775 - ovl. te Barsingerhorn 22 jan 1848)
Wittebol, Cornelis (geb. te Winkel ± 1801 - ovl. te Winkel 01 okt 1861)
Wittebol, Grietje (geb. te Barsingerhorn 28 mrt 1863)
Wittebol, Grietje (geb. te Hensbroek 13 jan 1831)
Wittebol, Huibert (ovl. te Winkel voor 1832)
Wittebol, Jan (geb. te Barsingerhorn 15 jul 1896)
Wittebol, Jan (geb. te Zijpe ± 1835 - ovl. te Barsingerhorn 27 apr 1889)
Wittebol, Maartje (ovl. te Ursem voor 1838)
Wittebol, Neeltje (geb. te Barsingerhorn 08 sep 1871)
Wittebol, Neeltje (geb. te Zijpe ± 1840)
Wittebol, Pieter (geb. te Hoogowud ± 1780 - ovl. te Winkel 27 apr 1816)
Wittebol, Pieter (geb. te Obdam 12 jun 1803 - ovl. te Barsingerhorn 12 sep 1864)
Wittebol, Pieter (geb. te Winkel ± 1802 - ovl. te Barsingerhorn 11 feb 1862)
Wittebol, Simon (geb. te Obdam ± 1802)
Wittebol, Simon
Wittebol, Trijntje (geb. te Obdam ± 1832)
Wittebol, Trijntje (geb. te Winkel ± 1810)
Witteman, Maartje (ovl. te Valkoog gem Sint Maarten 24 jun 1806)
Witter, Marya de
Witteveen, Dieuwertje
Woestenberg, Hermina
Woestenburg, Cornelis
Woestenburg, Harremijntje Hermina (geb. te Graft ± 1815)
Wognum, Nelij Catharina (geb. te Barsingerhorn 03 jun 1892)
Wognum, Pieter (geb. te Zuid-Scharwoude ± 1866)
Wognum, Reijer (geb. te Schoorl ± 1875)
Wognum, Willem
Woldringh Alberda van Ekenstein, Jacob (geb. te Marum 09 nov 1859)
Woldringh, Anna Catharina
Wolffelaar, Boudewijn van
Wolffelaar, Christina van (geb. te Boschkapelle ± 1840)
Wolfswinkel, Cornelis (geb. te Baarn sep 1861 - ovl. te Barsingerhorn 11 nov 1862)
Wolfswinkel, Hermanus (geb. ± 1835)
Wolvendijk, Adriana (geb. te Haringhuizen 15 mrt 1851 - ovl. te Haringhuizen 05 jul 1852)
Wolvendijk, Adriana (geb. te Haringhuizen 24 jun 1849 - ovl. te Haringhuizen 29 jun 1849)
Wolvendijk, Adriana (geb. te Haringhuizen 30 nov 1854 - ovl. te Haringhuizen 30 mei 1860)
Wolvendijk, Albert (geb. te Enkhuizen 11 nov 1840)
Wolvendijk, Cornelis (geb. te Haringhuizen 03 okt 1857)
Wolvendijk, David (geb. te Enkhuizen 07 nov 1842)
Wolvendijk, David (geb. tussen 1780 en 1787 - ovl. te Enkhuizen 02 aug 1833)
Wolvendijk, Gerrit (geb. te Enkhuizen 05 jul 1814 - ovl. te Haringhuizen 04 apr 1848)
Wolvendijk, Gerrit (geb. te Enkhuizen 23 jun 1865 - ovl. te Enkhuizen 01 jul 1865)
Wolvendijk, Gesina (geb. te Enkhuizen 12 apr 1871)
Wolvendijk, Grietje (geb. te Enkhuizen 31 dec 1868)
Wolvendijk, Jan (geb. ± 1815)
Wolvendijk, Johannes (geb. te Enkhuizen 05 nov 1866)
Wolvendijk, Johannis (geb. te Haringhuizen 19 sep 1847 - ovl. te Haringhuizen 19 mrt 1848)
Wolvendijk, Michiel (geb. te Enkhuizen 03 jul 1822 - ovl. te Haringhuizen 16 mei 1864)
Wolvendijk, Michiel (geb. te Enkhuizen 14 mrt 1820)
Wolvendijk, Pieter Helenus (geb. te Haringhuizen 17 okt 1846 - ovl. te Haringhuizen 30 aug 1850)
Wolvendijk, Pieter Helenus (geb. te Haringhuizen 26 feb 1853)
Wolvendijk, Pietronella (geb. te Enkhuizen 01 jan 1845)
Wonder, Cornelis
Wonder, Hark
Wonder, Maartje (geb. te Oude Niedorp ± 1813)
Wonder, Trijntje (geb. te Oude Niedorp 22 apr 1874)
Wonder, Trijntje
Workum, Arien
Workum, Klaas (geb. te Twisk ± 1824)
Workum, Pieter
Wortel, Aaltje (ovl. te Callantsoog voor 1838)
Wortel, Elisabeth
Wortel, Kornelis (ovl. te Wieringerwaard voor 1838)
Wortel, Neeltje
Woud, Jannetje (geb. te Wormer ± 1799 - ovl. te Kolhorn 21 sep 1850)
Woud, Klaas
Woude, Aaltje van de
Woude, Anna Zwaantina van der (geb. te Kolhorn 10 jan 1874)
Woude, Antje van der
Woude, Danelle van der (geb. te Kolhorn 16 aug 1880)
Woude, Dochter van der (geb. te Barsingerhorn 10 nov 1845 - ovl. te Barsingerhorn 10 nov 1845)
Woude, Fedde van der (geb. te Haskerland 25 feb 1839)
Woude, Haije van der (geb. te Veendam ± 1812 - ovl. te Muntendam 01 mei 1849)
Woude, Haijo van der (geb. te Kolhorn 28 sep 1871)
Woude, Hendrika van der (geb. te Petten ± 1869)
Woude, Jan van der (geb. ± 1804)
Woude, Jan van der (geb. te In het Loege gem. Muntendam 03 mrt 1842 - ovl. te Barsingerhorn 20 mei 1897)
Woude, Jantina Klazina van der (geb. te Kolhorn 13 jul 1876)
Woude, Klaas van der (geb. te Muntendam 29 mei 1844 - ovl. te Muntendam 18 nov 1850)
Woude, Sara van der (geb. te Petten ± 1868)
Woude, Simon van der (geb. te In het Loeg gem 04 nov 1839)
Woude, Trijntje van der (ovl. voor 1911)
Woude, Zwaantje van der (geb. te Muntendam 15 okt 1846 - ovl. te Muntendam 11 nov 1849)
Woudenberg, Aart (geb. te Doorn ± 1849)
Woudenberg, Antonia (geb. te Doorn ± 1845)
Woudenberg, Hendricus (geb. te Anna Paulowna ± 1890)
Woudenberg, Immetje (geb. te Anna Paulowna ± 1881)
Woudenberg, Jan
Woudenberg, Jan
Woudenberg, Pieter (geb. te Anna Paulowna ± 1879)
Woudenberg, Pieter (geb. te Barsingerhorn 08 okt 1877 - ovl. te Barsingerhorn 03 dec 1877)
Woudenberg, Wijntje (geb. te Anna Paulowna ± 1876)
Wuis, Antje (geb. te Zijpe ± 1867)
Wuis, Cornelis (ovl. voor 1895)
Wuis, Dirkje (geb. te Texel ± 1827 - ovl. voor 1859)
Wuis, Sandrientje (geb. te Texel ± 1831 - ovl. voor 1855)
Wuiver, Gerrit van 't (ovl. 14 mei 1794)
Wulpman, Arien (geb. te Haringhuizen 07 apr 1782)
Wulpman, Cornelis
Wump, Aagtje (geb. te Aardswoud ± 1775 - ovl. te Barsingerhorn 25 dec 1832)
Wump, Aagtje
Wump, Jan (ovl. te Barsingerhorn 25 aug 1815)
Wump, Simon
Wurkum, Aaftje (geb. te Barsingerhorn 30 apr 1797 - ovl. te Barsingerhorn 20 mei 1881)
Wurkum, Aarjen (ovl. voor 1820)
Wurkum, Arie (geb. te Barsingerhorn 19 mei 1857)
Wurkum, Arie (geb. te Barsingerhorn 25 okt 1851 - ovl. te Barsingerhorn 24 dec 1852)
Wurkum, Arien (geb. te Wieringerwaard ± 1762 - ovl. te Barsingerhorn 05 nov 1829)
Wurkum, Cornelis (geb. te Barsingerhorn 06 apr 1806 - ovl. te Barsingerhorn 18 nov 1814)
Wurkum, Dirk (geb. te Barsingerhorn ± 1809 - ovl. te Barsingerhorn 10 apr 1882)
Wurkum, Dirk
Wurkum, Dochter (geb. te Kolhorn 22 apr 1870 - ovl. te Kolhorn 22 apr 1870)
Wurkum, Jan (geb. te Barsingerhorn 21 feb 1801)
Wurkum, Laurens (geb. te Den Helder ± 1818 - ovl. te Barsingerhorn 19 nov 1870)
Wurkum, Maarten (geb. te Barsingerhorn 12 dec 1845)
Wurkum, Maarten
Wurkum, Maartje (geb. te Twisk ± 1834)
Wurkum, Maartje (geb. te Wieringerwaard ± 1795 - ovl. te Barsingerhorn 20 jan 1848)
Wurkum, Pieter (geb. te Barsingerhorn 01 jun 1802)
Wurkum, Pieter (geb. te Barsingerhorn 10 apr 1843 - ovl. te Barsingerhorn 17 jul 1852)
Wurkum, Pieter (geb. te Barsingerhorn 10 okt 1803)
Wurkum, Pieter (geb. te Barsingerhorn 24 jun 1854 - ovl. te Barsingerhorn 26 mei 1860)
Wurkum, Pieter (geb. te Barsingerhorn 30 aug 1799)
Wurkum, Pieter (geb. te Wieringerwaard 17 jun 1809 - ovl. te Kolhorn 05 jul 1837)
Wurkum, Simon (geb. te Kolhorn 13 jan 1837)
Wurkum, Trijntje (geb. te Barsingerhorn 11 mrt 1849)
Wurkum, Zoon (geb. te Kolhorn 07 sep 1868 - ovl. te Kolhorn 07 sep 1868)