Gezinsblad
Dirk Reetgeld
Gehuwd te 's-Graveland 15 apr 1752 met:
Hendrikje Tromp, ged. te 's-Graveland 06 feb 1726, dochter van Willem Lambert Tromp en Ariaantje Cornelis Rechtuijt
1) Adriana Reetgeld, geb. te 's-Graveland ± 1762, ovl. te Ursem 10 apr 1847, beroep(en): vroedvrouw
Adriana Reetgeld (1790-1796 vroedvrouw van Monnickendam)
Omdat zoals we al eerder zagen Geertje Karssen har werk als vroedvrouw n iet meer kan doen, is er behoefte aan een opvolgster.
'De heren secretarissen worden verzocht om deze vacature via verschillen de couranten beken te maken'
Op 13 november 1790 blijken er twee dames te hebben gesollisiteerd Adria na Reetgeld huisvrouw van Jan de Jong te Uitgeest en Femmetje Rietvors t huisvrouw van Gerrit Visser uuit Huizen,
'Alvorens te disponeren sullen beide genoemden naar haar gedrag en begaa fdheden worden gečexamineert (OA 39)
Adriana Reetgeld wordt de 18e november gekozen ' Uit de bevorens geforme erde nominatien is door burgemeesters beroepen tor derde stadsvroedvrou w Adrian Reetgelshuisvrouw van Jan de Jong uit Uitgeest. Op de 24 decemb er 1790 heeft zij in handen van burgemeesters' de burger eed gedaan en a fgelegd, waarbij zij persisteert bij de eed op de Constitutie op haar vr oegere standplaats reeds gepresteerd (OA 24) Op 1 augustus 1791 ontvang t ze een half jaar contract, vijftig gulden. Dat blijft de volgende jare n ook zo, want ze is immers niet de eerste vroedvrouw.

Adriana Reetgeld is een jaar of vijf werkzaam geweest, als er op 14 me i 1796 genotuleerd word ' Compareert Adriana Reetgeld, vroedvrouw binne n deze stad meedelende dat zij beroepen was teUrsem en dat zij voornemen s was te vertrekken, bedankende de vergadering van derzelver protectie j egen haar (OA 24) Op 28 augustus 1796 vetrekt het echtpaar naar Ursem wa ar in 1798 zoon Dirk word geboren. Jan de jong is in Ursem overleden i n 1813,
(met dank aan Ans Meijlink voor het opzoeken van deze gegevens)

Adrian kwan hierna als vroedvrouw van Uitgeest want ze heeft daar tot a an 1827 nog gewerkt als vroedvrouw.

Lidmatenboek Ursem ' Den 28 Meij 1796 zijn Jan de Jong en Adriana Reetge ld echtelieden met attestatie van Monnickendam gekomen.'

Gehuwd ± 1787 met:
Jan de Jong, ged. te Wijk aan Zee 18 feb 1759 (religie: geref), get. Katje de Jong huisvr van G, Zuijlen, ovl. te Ursem 16 dec 1813, beroep(en): dagloner, woonplaats(en): Ursem, Adres nr 28, zoon van Jacobus de Jong en Kniertje van Duivenbode
Hoofdindex A-Z