Jacob van der Werff, geb. 23 feb 1867 te Zandvoort, oodbakker Zandvoort, ovl. 09 mei 1942 te Wieringermeer, woonpl: Zandvoort, beroep(en): 1899 melkboer, 1900 broodbakker, zoon van Willem van der Werff en Ambrozina Koning
Gehuwd voor 1901 met:
Catharina Schenk, geb. ± 1872 te Koog aan de Zaan, ovl. 04 mei 1911 te Haarlem, woonpl: Zandvoort, dochter van Klaas Schenk en Trijntje Duif
1) Ambrozina van der Werff, geb. 04 mei 1900 te Zandvoort, aan de Kerkstraat
Gehuwd (kerk) 15 mrt 1927 te Zandvoort, get. Willem vam der Werff 23 jr., broodbakker Zandvoort broer van de bruid, Gerrit Gesinus Loggers 26 jr., gemeente-secretaris Beusichem met:
Willem Ambrosius van der Werff, geb. ± 1901 te Poortugaal, beroep(en): 1927 landmeter van het kadaster, woonplaats(en): 1927, Rotterdam, zoon van Cornelis van der Werff en Hendrina Paulina Petronella Wils
2) Catharina Clasina van der Werff, geb. 26 mei 1901 te Zandvoort, Kerkstraat
3) Wilhelmina van der werff, geb. 27 dec 1902 te Zandvoort, Kerkstraat

Jacob van der Werff
Gehuwd (kerk) 03 dec 1913 te Zandvoort, get. Jan van der Werff 45 jr., bakker Zandvoort broer van de bruidegom, Jan Graaff 29 jr., candidaat-notaris Amsterdam broer van de bruid (gescheiden 16 mrt 1916 te Zandvoort, Vonnis te Haarlem d.d. 01-02-1916. Ingeschreven ten verzoeke van Maria G raaff, wonende te Haarlem, een bij exploit van den deurwaarder, Jacobu s Nicolaas Warnier te Haarlem, den vijftienden Februari negentienhonder d zestien, beteekend en ter inschrijving in de registers van den Burgerl ijken Stand, overgelegd vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Haarl em, gewezen den eersten Februari negentienhonderd zestien, waarbij is ve rklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Jacobus van der Werff en Mar ia Graaff op drie December negentienhonderd dertien te Zandvoort voltrok ken, door echtscheiding is ontbonden, op grond van overspel door den ged aagde gepleegd.) met:
Maria Graaff, geb. ± 1880 te Den Helder, woonplaats(en): 1913, Zandvoort, dochter van Arie Graaff en Grietje Bakker
Hoofdindex A-Z