Pieter Flapper, beroep(en): 1917 broodventer, woonplaats(en): 1917, Bolsward met:
Geertje de Bruin, woonplaats(en): 1917, Bolsward
1) Paeke Flapper, geb. ± 1889 te Bolsward, beroep(en): 1917 agent van politie, woonplaats(en): 1917, Renkum
Gehuwd (kerk) 28 mrt 1917 te Zandvoort, get. Arie Kerkman 47 jr., landbouwer Zandvoort oom der bruid, Cornelis van der Werff 55 jr., landbouwer Zandvoort oom van de bruid met:
Aagje Zwemmer, geb. 14 aug 1893 te Zandvoort, in de Zuidbuurt; aangever: Susanna Vriens, vroedvrouw, Zandvoort, dochter van Teunis Zwemmer en Jansje Koper
Overgelegd wordt: een afschrift eener acte van den Kantonrechter te Wage ningen van den veertienden Maart negentienhonderd zeventien, waaruit bli jkt, dat genoemde Kantonrechter zijn tussenkomst ten opzichte van dit hu welijk heeft verleend, wegens de weigering tot het geven van toestemmin g door de ouders van den bruidegom. De moeder der bruid verklaart niet t e kunnen schrijven.
Hoofdindex A-Z