Arie Graaff, geb. ± 1853 te Den Helder, ovl. 06 mei 1942 te Zandvoort, zoon van Klaas Graaff en Jannetje Breet met:
Grietje Bakker, ovl. < 12-1913
1) Maria Graaff, geb. ± 1880 te Den Helder, woonplaats(en): 1913, Zandvoort
Gehuwd (kerk) 03 dec 1913 te Zandvoort, get. Jan van der Werff 45 jr., bakker Zandvoort broer van de bruidegom, Jan Graaff 29 jr., candidaat-notaris Amsterdam broer van de bruid (gescheiden 16 mrt 1916 te Zandvoort, Vonnis te Haarlem d.d. 01-02-1916. Ingeschreven ten verzoeke van Maria G raaff, wonende te Haarlem, een bij exploit van den deurwaarder, Jacobu s Nicolaas Warnier te Haarlem, den vijftienden Februari negentienhonder d zestien, beteekend en ter inschrijving in de registers van den Burgerl ijken Stand, overgelegd vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Haarl em, gewezen den eersten Februari negentienhonderd zestien, waarbij is ve rklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Jacobus van der Werff en Mar ia Graaff op drie December negentienhonderd dertien te Zandvoort voltrok ken, door echtscheiding is ontbonden, op grond van overspel door den ged aagde gepleegd.) met:
Jacob van der Werff, geb. 23 feb 1867 te Zandvoort, oodbakker Zandvoort, ovl. 09 mei 1942 te Wieringermeer, woonpl: Zandvoort, beroep(en): 1899 melkboer, 1900 broodbakker, zoon van Willem van der Werff en Ambrozina Koning
Hoofdindex A-Z