Huibert Nicolaas Ravesteijn, woonplaats(en): 1910, Zandvoort
Gehuwd (kerk) 16 jun 1898 te Maarssenveen (gescheiden 28 apr 1910 te Zandvoort, 28 april 1910, is bij ons, ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemee nte Zandvoort, ingeschreven, ten verzoeke van Huibert Nicolaas Ravesteij n, wonende te Zandvoort, een bij exploit van de deurwaarder Louis Abraha m Glaser te Haarlem, de 16 april 1910 berekend en ter inschrijving in d e registers van de Burgelijk Stand overlegd vonnis van de Arrondissement s Rechtbank te Haarlem, gewezen de 26 october 1909, waarbij is verklaar d geworden, dat het huwelijk tussen Huibert Nicolaas Ravesteijn en Henri ette Maria Bastert, op 16 juni 1898 te Maarsseveen voltrokken, door echt scheiding is ontbonden, op grond van overspel door den gedaagde gepleegd . Tevens is hierbij overgelegd een verklaring van de griffier der voorme lde Rechtbank van 18 feburari 1910, ten bewijs strekkende, dat op zijn r egister geen aantekening van verzet tegen gemeld vonnis is geschied. E n is hiervan door ons opgemaakt deze akte, waaraan de vermelde stukken z ijn gehecht. getekend, de ambtenaar.) met:
Henriette Maria Bastert
28 april 1910, is bij ons, ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemee nte Zandvoort, ingeschreven, ten verzoeke van Huibert Nicolaas Ravesteij n, wonende te Zandvoort, een bij exploit van de deurwaarder Louis Abraha m Glaser te Haarlem, de 16 april 1910 berekend en ter inschrijving in d e registers van de Burgelijk Stand overlegd vonnis van de Arrondissement s Rechtbank te Haarlem, gewezen de 26 october 1909, waarbij is verklaar d geworden, dat het huwelijk tussen Huibert Nicolaas Ravesteijn en Henri ette Maria Bastert, op 16 juni 1898 te Maarsseveen voltrokken, door echt scheiding is ontbonden, op grond van overspel door den gedaagde gepleegd . Tevens is hierbij overgelegd een verklaring van de griffier der voorme lde Rechtbank van 18 feburari 1910, ten bewijs strekkende, dat op zijn r egister geen aantekening van verzet tegen gemeld vonnis is geschied. E n is hiervan door ons opgemaakt deze akte, waaraan de vermelde stukken z ijn gehecht. getekend, de ambtenaar.
Hoofdindex A-Z