Maarten Paap, geb. 17 jun 1890 te Zandvoort, in de Noordbuurt; aangever: Susanna Vriens, vroedvrouw, Zandvoort, beroep(en): 1911 visscher, zoon van Willem Paap en Jansje Zwemmer
Gehuwd (kerk) 18 okt 1911 te Zandvoort, get. Jacob Schuiten 69 jr., arbeider Zandvoort, Samuel Behrens 66 jr., gemeente-bode Zandvoort, Arie Paap 52 jr., arbeider Zandvoort oom van de bruid, Gerrit Driehuizen 25 jr., arbeider Zandvoort zwager van de bruidegom met:
Jansje Schaap, geb. 15 sep 1893 te Zandvoort, in de Noordbuurt, dochter van Jan Schaap en Anna Koper
hierbij verklaren de bruidegom en bruid, de eerste met toestemming van d e tweede, als het hunne te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht , 17 october 1911 uit de bruid geboren en in het geboorteregister van d e gemeente, onder de voornaam van Jansje en volgnummer 87, is ingeschrev ende huwelijksakte nr 26, begint zo; In het jaar negentienhonder elf de n achttiende der maand october zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlij ken Stand der Gemeente Zandvoort in het huis aan de Spoorstraat 33, wege ns ongesteldheid/bevalling van de bruid verschenen ten einde een Huwelij k aan te gaan. Dus deze 2 mensen zijn thuis getrouwd, zij hadden twee ex tra getuigen dat zijn; Jan Timmermans 28 jaar Commies ter secretarie e n Arie Koper, zonder beroep 68 jaar.
Hoofdindex A-Z