Cornelis Schuiten, geb. 18 jul 1872 te Zandvoort, ider Zandvoort, beroep(en): 1898 arbeider, zoon van Jacob Schuiten en Jansje Terol
Gehuwd (kerk) 19 mei 1898 te Zandvoort, get. Samuel Behrens 53 jr., gemeente-veldwachter Zandvoort geen bloed- of aanverwant, Gijsbert Keur 41 jr., arbeider Zandvoort geen bloed- of aanverwant, Arie Paap 39 jr., arbeider Zandvoort zwager van de bruidegom, Engel Koper 34 jr., visscher Zandvoort neef van de bruidegom met:
Hendrika Jaspers, geb. ± 1879 te Akkum, Utingeradeel, woonplaats(en): 1898, Amsterdam, dochter van Willem Jaspers en Wilhelmina van den Bongaard
Beide erkennen bij deze een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Jan , blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit de geboorteacte, geboren t e Amsterdam, 31 juli 1896 uit Hendrika Jaspersoverlegd bij huwelijk dive rse actes waarvan een authentieke acte inhoudende toestemming tot het aa ngaan van dit huwelijk door den toezienden voogd der bruid, Wilhelmus Ma rtinus, metselaar, wonende te Stad-Almelo, terwijl de vader van de bruid egom en de voogd van de bruid Sikke de Boer, schuitenvoerder wonende t e Amsterdam, hierbij tegenwoordig, verklaard hebben hunne toestemming to t dit huwelijk te geven. Voorts verklaren beide bij deze te erkennen ee n kind van het mannelijk geslacht, genaamd Jan, blijkens hierbij overgel egd uittreksel uit de geboorteacte, geboren te Amsterdam, 31 juli 1896 u it Hendrika Jaspers
1) Jan Schuiten, geb. 31 jul 1896 te Amsterdam
Hoofdindex A-Z