Karl Friederich Stremming, ovl. < 09-1900 met:
Johanna Catharina Maria Tieleman, woonplaats(en): 1900
1) Karl Friederich Stremming, geb. ± 1877 te Amsterdam, beroep(en): 1900 banketbakker, woonplaats(en): 1900, Amsterdam
Gehuwd (kerk) 27 sep 1900 te Zandvoort, get. Willem Schilpzand 55 jr., arbeider Zandvoort oom van de bruid, Jan Zwemmer 62 jr., arbeider Zandvoort oud-oom van de bruid, Jan Zwemmer 34 jr., arbeider Zandvoort oom van de bruid, Jacob Schaap 50 jr., arbeider Overveen oom van de bruid (gescheiden 14 mrt 1916 te Zandvoort, Vonnis te Haarlem d.d. 08-02-1916
Ingeschreven ten verzoeke van Jansje Koning, wonende te Haarlem, een bi j exploit van den deurwaarder Louis Arbaham Glaser te Haarlem, den achtt ienden Februari negentienhonderd zestien, en ter inschrijving in de regi sters van den Burgerlijken Stand overgelegd vonnis van de Arrondissement s Rechtbank te Haarlem, gewezen den achtsten Februari negentienhonderdze stien, waarbij is verklaard geworden dat het huwelijk van Karl Friedric h Stremming en Jansje Koning op zeven-en-twintig September negentienhond erd te Zandvoort voltrokken, door echtscheiding is ontbonden op grond va n overspel door den gedaagde gepleegd.
) met:
Jansje Koning, geb. 16 jul 1876 te Zandvoort, eider Zandvoort, dochter van Willem Koning en Elizabeth Schaap
Hoofdindex A-Z