Gerrit Hermanus Sligting, geb. ± 1868, woonplaats(en): 1923, Zandvoort met:
Anna Mathilda Kloosterman, geb. ± 1869, woonplaats(en): 1923, Zandvoort
1) Anna Mathilda Sligting, geb. ± 1903 te Amsterdam, woonplaats(en): 1923, Zandvoort
Gehuwd (kerk) 09 okt 1923 te Zandvoort, get. Willem Willemsen 37 jr., adjunct-commies Rijksbelastingen Amsterdam neef van de bruidegom, Frans Janssen 31 jr., planter Amsterdam met:
Hendrik Wijsman, geb. ± 1900 te Amsterdam, beroep(en): 1923 planter, woonplaats(en): 1923, Deli Toewa, zoon van Hendrik Wijsman en Catharina Margaretha Amentina Kreps
Ernst Hendrik Brokmeier oud 57 jaren, van beroep koopman, wonende te Zan dvoort, ingevolge overgelegde notarieele volmacht optredende als bijzond er gevolmachtigde van Hendrik Wijsman, een afschrift van het Koninklij k besluit van 4 october 1923 nummer 59, waarbij aan Hendrik Wijsman verg unning verleend wordt zijn huwelijk door eenen bijzondere gevolmachtigd e te doen voltrekken alsmede de notarieele volmacht' Catharina Margareth a Amentina Kreps 59 jr. Gerrit Hermanus Sligting 55 jr.
Hoofdindex A-Z