Ewit Pietersz van Duijn, ged. 17 mei 1733 te Zandvoort (religie: Ger), get. Clara Ewits, ovl. 04 mrt 1809 te Zandvoort, impost, zoon van Pieter Rochusz van Duijn en Aeltie Dircksdr Molenaar
Ewit laat op 09-08-1801 een akte opmaken waarin is opgenomen de verdelin g van bezit met toestemming van zijn dochters Marijtje, Aeltje en Willem ijntje en zijn zonen Pieter en Jacob.
Zijn zoon Pieter zal erven het huis en erve gelegen in het dorp aan he t Slagveld, ten zuiden van Arie Volkerts Schuit, ten noorden de Wilderni s, ten westen het Gemene Pad en ten oosten Gerrit van Velzen. Het erf za l door beiden zonen worden gebruikt. De langstlevende zal dit huis in be zit krijgen. De vrouw van de eerstgestorvene krijgt dan het navolgende h uis.
Zoon Jacob erft het huis en erve in het dorp gelegen ten zuiden van Jaco b Leendertsz Koning, ten noorden Aelbert Klaesz van Velzen, ten oosten A rie Volckertsz Schuijten, ten westen Jan Bos.
Alles onder voorwaarde dat vader Ewit Pietersz van Duijn gedurende zij n leven "naar welgevallen beschikkingen kan maken".

Gehuwd (kerk) 04 feb 1759 te Zandvoort met:
Leuntje Ewitsdr Groen, ged. 05 jun 1735 te Zandvoort, bij de doop ingeschreven onder de familienaam GROEN (religie: Ger), get. Maartje Cornelisz, dochter van Ewout Albertsz 't Heere en Marijtje Cornelisdr Koning
1) Pieter Ewitsz van Duijn, ged. 28 sep 1760 te Zandvoort (religie: Ger), get. Rokus Pieterz van Duijn, Trijntje Arijz Schuijten
2) Marijtje Ewitsdr van Duijn, ged. 25 apr 1762 te Zandvoort (religie: Ger), get. Willemijntje Ewitse Groen
3) Marijtje Ewitsdr van Duijn, ged. 04 dec 1763 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jan Hendrikz Schaap, Willemijntje Ewits Groen, ovl. 12 mrt 1825 te Zandvoort, ne, Volkert van Duivenboden, timmerman, 54 jt, Zandvoort, gebuur van d e overledene, beroep(en): 1825 winkelierster, woonplaats(en): 1794, Zandvoort
Ondertrouwd (kerk) 15 jul 1785 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 31 jul 1785 te Zandvoort met:
Engel Claesz van Velzen, ged. 12 dec 1751 te Zandvoort (religie: Ger), get. Francijntje van Velsen, ovl. < 08-1794, zoon van Claas Albertsz van Velzen en Lijsbeth Gerritsdr van den Rassel
4) Aaltje Ewitsdr van Duijn, ged. 07 jun 1766 te Zandvoort (religie: Ger), get. Trijntje Arijse Schuijten, ovl. 08 jan 1840 te Zandvoort, huis nr: 117
Ondertrouwd (kerk) 02 jun 1789 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 21 jun 1789 te Zandvoort met:
Jan Arijsz Schilpzand, ged. 12 jan 1766 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jaapje Jakobs van Duijn, ovl. 10 feb 1812 te Zandvoort, huis nr: 53.
Een half jaar na het overlijden van Jan kwam een familieraad bijeen te r benoeming van een toeziend voogd over de zeven minderjarige kinderen.
Deze raad bestond uit:
Oom Willem Schilpzand een werkman uit Zandvoort, oud-oom Willem van de r Kodde, bode van de Maire wonende in Heemstede, aangehuwde oom Willem K oper, seinwachter in Zandvoort, Pieter en Jacob van Duijn, vischdrooger s uit Zandvoort en Jan Bol, ook een seinwachter uit Zandvoort.
Willem Schilpzand werd verzocht deze taak op zich te nemen en verklaard e daarop dat hij "dien post op zich nam" en "leijde in onze handen terst ond den Eed af om zijn plichten goed te vervullen".

Bron: "De Klink", 11de jaargang 1991 nr 3, transcriptie door Mevr. A.G.M . van der Oord-Wisker.
, beroep(en): 1820 werkman, zoon van Arij Willemsz Schilpzand en Maartje Jansdr van der Kodde
5) Willemijntje Ewitsdr van Duijn, ged. 17 jul 1768 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Ew: Groen, ovl. 21 jan 1845 te Zandvoort, dene, Jacob van Duijn, vischdrooger, 69 jr., Zandvoort, broeder van de o verledene, beroep(en): 1819 vischloopster
Ondertrouwd (kerk) 16 jun 1787 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 01 jul 1787 te Zandvoort met:
Willem Arijsz Schilpzand, ged. 05 jul 1761 te Zandvoort (religie: Ger), get. Cornelia Der Mouw, ovl. 03 mei 1813 te Zandvoort, huis nr: 122, beroep(en): 1813 werkman, zoon van Arij Willemsz Schilpzand en Maartje Jansdr van der Kodde
6) Pieter Ewitsz van Duijn, geb. 26 feb 1771 te Zandvoort, ged. 03 mrt 1771 te Zandvoort (religie: Ger), get. Crijntje Ewitz van der Schinkel, ovl. 22 jan 1846 te Zandvoort, ene, Jan van der Mije, tolgaarder, 36 jr., Zandvoort, bekende van de ove rledene
Ondertrouwd (kerk) 12 mei 1797 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 28 mei 1797 te Zandvoort met:
Gerretje Teunisdr van Duijvenboden, ged. 27 nov 1768 te Zandvoort (religie: Ger), get. Gerretje Burgers, ovl. 30 jul 1849 te Zandvoort, n de overledene, Willem Koning, buitenlands zeevarende, 31 jr., Zandvoor t, bekende van de overledene, dochter van Teunis Cornelisz van Duijvenboden en Jannetje Volckertsdr Groen
7) Maartje Ewitsdr van Duijn, geb. 02 mrt 1774 te Zandvoort, ged. 06 mrt 1774 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Ewits Groen
8) Jacob Ewits van Duijn, geb. 01 jul 1776 te Zandvoort, ged. 07 jul 1776 te Zandvoort (religie: Ger), get. Krijntje Ewitsd van der Schinkel, ovl. 23 sep 1851 te Zandvoort, n de overledene, Kornelis Keur, vischkooper, 35 jr., Zandvoort, neef va n de overledene, beroep(en): 1831 vischdrooger, 1851 badmeester
Gehuwd (kerk) 19 jan 1800 te Zandvoort met:
Anna Sijmonsdr Kraaij, geb. 11 jun 1780 te Zandvoort, ged. 11 jun 1780 te Zandvoort, je Dammes Kraaij, (religie: Ger), get. Willem Pieters Koning in plaats van de vader, naar Straat Davids, Trijnt, ovl. 13 mei 1810 te Zandvoort, dochter van Sijmon Dammesz Kraaij en Willempje Pietersdr Koning
Hoofdindex A-Z