Cornelis Volckertsz Koper, ged. 15 jun 1704 te Zandvoort (religie: Zandvoort), get. Ariaantje Willems, ovl. voor 1749, zoon van Volckert Waelinge [Groen] en Maritje Cornelisdr Beete
Deze Cornelis Volckertsz moet identiek zijn met Kees [Cornelis] Volckert sz [Groen], zoon van Volckert Waelinge [Groen] em Maritje Cornelisdr Bee te.
Verantwoording:
Bij de doop van twee van zijn kinderen wordt als getuige genoemd: Guurtj e Volckerts. Er van uitgaande dat dit een zuster is van Cornelis, blijk t alleen in het gezin van Volckert Waelinge een zoon Cornelis en een doc hter Guurtje voor te komen.
Ook geeft het Gereformeerde Doopboek in de periode 1690-1710 slechts twe emaal melding van een doop onder de naam Cornelis/Kees Volckerts, zijnd e zonen van Volckert Waelinge en Maritje Cornelisdr Beete.
Cornelis huwde op 17-04-1731 te Zandvoort. Als zoon van Volckert Waeling e zou hij dan 26 jaar zijn en dit voldoet aan de in die tijd gangbare "h uwbare leeftijd".
Gezien het feit dat binnen de familie 't Heere/Groen meerdere malen ee n naamsverandering voorkomt, zal dit ook hier hebben plaatsgevonden doc h nu van Groen naar Koper!

Gehuwd (kerk) 17 apr 1731 te Zandvoort met:
Anna Cornelisdr van Suijlen, geb. te Amsterdam 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Volkert Cornelisz Koper, ged. 09 nov 1732 te Zandvoort (religie: Ger), get. geen getuigen genoemd
2) Maartje Koper, ged. 03 jan 1734 te Zandvoort (religie: Ger), get. Guurtje Volkertz
3) Crelisje Cornelisdr Koper, ged. 07 apr 1737 te Zandvoort (religie: Ger), get. Guurtje Volkerz
Hoofdindex A-Z