Florus Cornelisz [Koper], ged. 29 sep 1675 te Zandvoort (religie: Ger), get. De vader ten Haringh, Trijntje Cornelis de Naijster, zoon van Cornelis Flore [Koper] en Ariaentje Willemsdr
Gehuwd (kerk) 16 mei 1696 te Zandvoort met:
Barber Jansdr Koning, ged. 02 dec 1674 te Zandvoort (religie: Ger), get. Gerritje Gerrits, dochter van Jan Cornelisz Koning en Dirckje Jacobs
1) Cornelis Flore [Koper], ged. 03 nov 1697 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maritie Walighs, beroep(en): 1725 haringvisser
Gehuwd (kerk) 30 nov 1721 te Zandvoort met:
Marijtje Jeroensdr, ged. 21 aug 1701 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jobje Jeroens, dochter van Jeroen Crijnen en Ada Jeroensdr
2) Dirckje Flore [Koper], ged. 25 okt 1699 te Zandvoort (religie: Ger), get. Arieaantje Cornelis
3) Anna Flore [Koper], ged. 30 mrt 1704 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Flore als peet en getuige
4) Willem Flore Koper, ged. 23 aug 1705 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Flore, ovl. 05 dec 1777 te Zandvoort
Op 22-2-1771 werd, op verzoek van Arij Cornelis Slagveldt, door:

Sijme Jane Paap, getrouwd met Claartje Ewits Molenaar;
Willem Flore Koper, getrouwd met Jannetje Volckerts Loos;
Hendrik Hendriksz Backenhove, getrouwd met Jannetje Engels van der Valk;

de onderstaande verklaring afgelegd.

Wij allen hadden vorig jaar aangenomen, van Pinksteren tot St. Maarten 1 770 en met genoemde Slagveldt als stuurman, om met een visschuit, waarva n Cornelis Maartsz Draijer mede reder en boekhouder was, op Vissche te v aare.
Toen wij dan in het laatst van September aan land waren, vertelde Slagve ldt dat genoemde Draijer had geproponeert hem met zijn volk als Courie r naar Engeland te laten varen, voor 225,00 per maand.
Na samen hierover te hebben gesproken vonden wij dit eigenlijk veel te w einig, zeker al omdat Draijer geen victualie wilde geven. Daarna kwame n wij zelf met het voorstel om voor agt per hoofd per week, de jongens i ets minder maar totaal voor 44,00 per week en buitendien zoveel Victua lie als Leendert Willem, die ook was aangenomen om op Engeland te varen , zou meenemen.
Twee dagen later bevestigde Slagtvelt dat met Draijer een accoord was ge sloten en de schuijt moest in orde worden gemaakt.
Op 3 oktober 's morgens zijn wij om drie uur in zee gestoken en tien dag en later was deze reis volbracht. Hierna moesten wij ons gereed houden v oor een tweede reis. Slagvelt en Paap brachten intussen het restant va n het bier en brood terug en vroegen voor de tweede reis een behoorlijk e provisie (mondvoorraad). Draijer voelde zich hiertoe niet verplicht wa arna er een reede-wisseling ontstond.
Slagvelt zei: als je geen bier en brood wilt geven, dan ga ik liever vis schen en niet op Engeland vaaren. Draijer zei toen: als jullie niet naa r Engeland willen varen dan zal ik wel ander volk op 't schuijtje zetten . Waarop Slagvelt zei dat dit niet kon omdat zij op dat schuijtje tot St . Maarten waren aangenomen.

Na deze verklaring werd de eed van waarheid afgelegd.

Bron: "De Klink", officieel orgaan en informatieblad van het Genootscha p "Oud-Zandvoort", 11e jaargang nr. 2, transcriptie door Mevr. A.G.M. va n der Oord-Wisker.

Gehuwd (kerk) 24 okt 1728 te Zandvoort met:
Jannetje Volckerts Loos, ged. 16 okt 1707 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jannetje Volckerts, dochter van Volckert Claasz Loos en Jobje Arijsdr
5) Annetje Flore [Koper], ged. 17 jul 1707 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Flore
Hoofdindex A-Z