N.N. met:
Neeltje Walighsdr Burger, ged. 18 jan 1750 te Zandvoort (religie: Ger), get. Marijtje Phulpz Burger, dochter van Waligh Fulpsz Burger en Leentje Joppe van der Schild
1) Jannetje Neeltjesdr Burger, geb. 28 sep 1776 te Zandvoort, ged. 13 okt 1776 te Zandvoort, Den 13 October gedoopt een kind met den naam Kannetje hetwelk geboren wa s den 28 September, waar van de Moeder was Neeltje Walings Burger, (no g ongehuwd zijnde) die als vader op gegeven heeft een persoon, genaamd J an Roozeveld. De moeder heeft dit kind zelve ten doop gehouden en is voo r de Gemeente ernstig bestraft over haar onbetamelik gedrag, en tot bero uw over haaren zondenval en waaragtige bekeering aangemaant. Zij heeft t ot Peeten van dit har kind genoemt haare Zuster Annetje en Broeder Fulp s Walings Burger (religie: Ger), get. Annetje Walings Burger en Fulps Walings Burger, zuster en broeder van d
Hoofdindex A-Z