Adres

Adres: Huis 147
Plaats: Middelie
Evert de Vries overleden
Lijsbeth Franke geboren
Teunis Vink geboren
Aafje Vink geboren