Adres

Adres: Huis 73a
Plaats: Middelie
Willempje de Groot geboren