Adres

Adres: Grouw
Plaats: Idaarderadeel
Hidde Wibius van der Ploeg geboren
Feike Johannes van der Ploeg geboren
Tjalke Johannes van der Ploeg geboren
Tjalke Johannes van der Ploeg inwoner
Jelle van der Ploeg geboren
Theodorus Sikkema geboren