Adres

Adres: Holwerd
Plaats: Westdongeradeel
Grietje Napjus inwoonster
Harmentje Tjamkes Erasmus inwoonster