terug naar de bestanden van Zandvoort

 

Zandvoortse Genealogieën, update d.d. 08-11-2005.

 

Begin van het jaar 2003 heb ik het initiatief genomen tot het bewerken van alle akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Zandvoort met het doel alle relaties van de bevolking, en met name van de oorspronkelijke bevolking, in een overzichtelijk document vast te leggen.

Naast dit doel was het ook mogelijk een database van alle akten, dus zowel van geboorten als huwelijken en overlijden, ter beschikking te stellen van het Rijksarchief (Genlias) en Archief Kennemerland (Digitale stamboom) te Haarlem.

Hiervoor kreeg ik de hulp van een uitstekend team vrijwilligers, dat binnen een jaar alle akten had gedigitaliseerd en gecontroleerd. De bestanden hiervan zijn reeds aan de beide archieven overgedragen. Het bleek uiteindelijk te gaan om in totaal 15367 akten, verdeeld in 5949 geboorteakten (1812-1902), 2201 huwelijksakten (1812-1927) en 7217 overlijdensakten.

 

Graag wil ik al die vrijwilligers met naam noemen en hen via deze nogmaals heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben verricht, doch helaas wenste één vrijwilligster haar naam niet vermeld te zien. Toch dank ik allen hartelijk voor de fijne contacten die ik met hen heb mogen hebben!

Het team vrijwilligers bestond uit (in alfabetische volgorde):

 


Dick van Barneveld te Heemstede,

Engelina Bloemzaad-Kok te Santpoort,

Greet Bosma te Haarlem,

Joop Boxelaar te Haarlem,

Ton Heemskerk te Haarlem,

Gonda Heierman te Zandvoort,

Leendert de Jong te Zandvoort,

Anne-Miek Kol-Vergers te Zandvoort,

Johan Kuijlman te Haarlem,

Co Smit te Hillegom,

Michiel Vandewalle te Bennebroek,

René Wassenaar te Heemstede,


 

Met het resultaat van deze activiteiten heb ik met behulp van mijn oorspronkelijke Zandvoort-bestand, verkregen uit eerder persoonlijk onderzoek, alle verkregen gegevens in één bestand geplaatst en alle familierelaties tot stand gebracht. Dit bestand is dus feitelijk een bevolkingsgenealogie van Zandvoort.

Dit resultaat heb ik niet voor mijzelf willen houden, ik acht het mijn plicht dit openbaar te maken en daarmee vele Zandvoorters in staat te stellen hun eigen genealogie, parenteel of kwartierstaat samen te stellen.

 

Voor deze openbaarmaking heb ik gekozen voor de website van de dames Ineke Smit en Gertie van Lienen-Visser die mij op mijn verzoek onmiddellijk de nodige ruimte op hun site hebben aangeboden. Ook hen wil ik hartelijk danken voor de spontane medewerking!

 

Allen die deze site bezoeken, wil ik vriendelijk verzoeken aanvullende gegevens aan mij door te geven. Het gaat hierbij om de gegevens van hen die zijn geboren na 1902, zijn gehuwd na 1927 en zijn overleden na 1950. Het maakt hierbij niet uit indien het hierbij gaat om personen die eventueel Zandvoort hebben verlaten, als zij maar een binding met een Zandvoortse familie hebben.

 

Thans ben ik bezig de gegevens uit de DTB-boeken over de jaren 1659-1729 te vergaren en te verwerken in het huidige bestand. Ik stel mij voor dat ik periodiek deze website zal vernieuwen met de laatste stand van zaken.

 

 

 

 

Wim van Egmond.  E-MAIL: ????