Adres

Adres: Huis 177 Rozewerf
Plaats: Marken
Jan de Waart overleden
Jan de Waart overleden
Jan de Waart overleden
Pieter Sijmonsz Klok overleden
Pieter Pietersz Visser overleden