Adres

Adres: Huis 126 Kerkbuurt
Plaats: Marken
Luutje de Groot overleden
Jan de Groot overleden
Aaltje de Groot overleden
Klaas de Groot overleden