Adres

Adres: Koudum
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Jantjen Willemsz Meijer geboren