Adres

Adres: Makkum
Plaats: Wonseradeel
Jacobus Alta geboren
Pieter Sjoerds van der Bij overleden