Adres

Adres: Purmer
Plaats: Ilpendam
Willem Zijp inwoner
Jannetje Leenderts Schot inwoonster
Pieter Visser geboren
Pieter Visser inwoner
Lijsbeth Visser inwoonster
Jan Wessels inwoner
Pieter Slot inwoner
Neeltje Heins de Graaf inwoonster
Anthonie Roos inwoner
Neeltje Hulst inwoonster
Jan Roos geboren
Aaltje Visser geboren
Aaltje Slot geboren en overleden
Cornelis Reus inwoner
Neeltje Reus geboren
Aaltje Reus geboren
Klaas Reus geboren
Jan Jongejan geboren
Pieter Oud