Adres

Adres: Nieuwebuurt
Plaats: Marken
Jannetje Gerritse de Jong geboren
Neeltje Klaas de Herder geboren
Jannitje Klaas de Harder geboren
Jannitje Klaas de Harder geboren
Neeltje Jans geboren
Neeltje Jans Kes geboren
Maretje Klaas Kes geboren
Lijsje Cornelis Zeeman geboren
Dirk Jansz de Waart geboren
Hein Cornelisz Zeeman geboren
Gerrit Sas Visser geboren
Trijntje Pieters Visser geboren
Jacob Pietersz Visser geboren
Maaritje Pieters Visser geboren
Gerrit Pietersz Sas geboren
Jannitje Pieters Boes geboren
Dirk Pietersz Boes geboren
Aaltje Cornelis Nooitgedagt geboren
Jannetje Pieters de Waart geboren
Hein Cornelisz Kes geboren
Annetje Jacobs Visser geboren
Hein Cornelisz Zeeman geboren
Luutje Cornelis de Waart geboren
Klaas Cornelisz de Waart bewoner
Neeltje Cornelis geboren
Lijsbeth Cornelis geboren
Luutje Jacobs Visser geboren
Kornelis Klaasz geboren
Cornelis Vlasbloem geboren
Jannetje Klaas Vlasbloem geboren
Trijntje Pieters Boes geboren
Klaas Pietersz geboren
Klaas Pietersz Boes geboren
Klaas Klaasz van Altena geboren
Grietje Klaas van Altena geboren
Pieter Klaasz geboren
Jan Cornelisz geboren
Trijntje Cornelis geboren
Trijntje Cornelis geboren
Sijtje Jans de Waart geboren
Klaas Cornelisz Kes geboren
Muus Cornelisz Bootsman geboren
Aaltje Cornelis geboren
Niesje Klaas Kes geboren
Jan van Dijk geboren
Aaltje Cornelisz Springer geboren
Neeltje Klaas de Waart geboren
Neeltje Klaas de Waart overleden
Klaas Cornelisz geboren
Heijn Cornelisz Zeeman geboren
Trijntje Cornelis Zeeman geboren
Cornelis de Waart geboren
Pieter Jansz de Waart overleden
Jan Pietersz de Waart overleden
Cornelis Pietersz de Waart geboren
Cornelis Pietersz de Waart geboren
Cornelis Pietersz de Waart overleden
Willem Pietersz de Waart geboren
Willem Pietersz de Waart overleden
Aaltje Cornelis de Waart geboren
Aaltje Cornelis de Waart geboren
Pieter Cornelisz Boerman geboren
Niesje Boerman geboren
Klaas Cornelisz Boerman geboren
Klaas Cornelisz Boerman overleden
Klaas Cornelisz van Altona overleden
Cornelis Klaasz geboren
Cornelis Klaasz geboren
Cornelis Klaasz van Altona geboren
Klaas Cornelisz geboren
Hein Zeeman geboren
Neeltje Jans geboren
Cornelis Jansz geboren
Wolmet Jans geboren
Klaas Klaasz geboren
Jan Peereboom geboren
Klaas Cornelisz bewoner
Pietertje Jans geboren