Adres

Adres: Monnickenwerf
Plaats: Marken
Pieter Klaasz Teerhuis geboren
Antje Klaas Teerhuis geboren
Jannetje Crelis Roos geboren
Pieter Klaasz Roos geboren
Elbert Pietersz Visser geboren
Neeltje Jans Commandeur geboren
Klaas de Waart geboren
Rein Dirksz de Waart geboren
Jan Cornelisz geboren
Pieter Sijmonsz geboren
Jan Jacobsz Teerhuis geboren
Maritje Jacobs Teerhuis geboren
Lijsbeth Jacobs Teerhuis geboren
Pieter Outgersz Visser geboren
Maaritje Aarts Visser geboren
Pieter Aartsz geboren
Dirk Aartsz geboren
Jan Pietersz Visser overleden
Klaas Pietersz Zeeman geboren
Klaas Pietersz Visser geboren
Marie Pieters Visser geboren
Pieter Pietersz Visser geboren
Trijntje Pieters Visser geboren
Geertje Pieters geboren
Geertje Pieters Visser geboren
Luutje Dirks de Waart geboren
Aaltje Pieters geboren
Klaasje Pieters Dorland geboren
Henderika Emgerts Schreur geboren
Geertje Pieters Teerhuis geboren
Maarie Pieters Teerhuis geboren
Marie Pieters Teerhuis geboren
Neeltje Pieters Teerhuis geboren
Jacob Pietersz Teerhuis geboren
Jacob Pietersz Teerhuis overleden
Cornelia Halvemaan geboren
Willem Pietersz Halvemaan geboren
Catharina Elisabeth Halvemaan geboren
Maria Pieters Halvemaan geboren
Willem Pietersz Halvemaan geboren
Neeltje Simons geboren
Heijn Jacobsz geboren
Tijs Cornelisz Teerhuis geboren
Pieter Tijsz Teerhuis geboren
Neeltje Tijs Teerhuis geboren
Cornelis Tijsz Teerhuis geboren
Maritje Klaas Teerhuis geboren
Elbert Oversloot geboren
Trijntje Pieters Oversloot geboren
Lijsje Klaas Teerhuis geboren
Maritje Klaas Zeeman geboren
Lijsje Teerhuis geboren
Jongejaap Cornelisz Roos geboren
Lijsje Elberts Moenis geboren
Jan Pietersz Klok geboren
Trijntje Jans de Groot geboren
Aaltje Cornelis Visser geboren
Neeltje Willems de Graaff geboren
Heertje de Graaff geboren
Jan Willemsz de Graaff geboren
Neeltje Klaas Teerhuis geboren
Cornelis Klaasz Roos geboren
Cornelis Klaasz Kaars geboren
Klaas Jansz Kaars geboren
Lobberig Jans Kaars geboren
Klaas Adriaansz Kaars geboren
Lobbetje Klaas geboren
Klaas Klaasz Kaars geboren
Aaltje Jans Moenes geboren
Jan de Wit geboren
Jannetje Oversloot geboren
Neeltje Klaasz Roos geboren
Jongejaap Pietersz geboren
Pieter Ariansz Kaars geboren
Neeltje Klaas Commandeur geboren
Jannetje Pieterse Pereboom geboren
Aaltje Sijmens Teerhuis geboren
Pieter Cornelisz Dorland geboren
Maritje Adriaans Boneveld geboren
Jan Visser geboren
Klaas Cornelisz Oversloot geboren
Aagtje Pieters Zeeman geboren
Niesje Klaas Schoenmaker geboren
Elbert Jansz Moenis geboren
Grietje Elberts Moenis geboren
Grietje Klaas Roos geboren
Klaas Klaasz Admiraal geboren
Dirk Evertsz Taanman geboren
Neeltje Ariaans Boneveld geboren
Dirk Klaasz geboren
Grietje Cornelis de Haas geboren
Pieter Cornelisz de Haas geboren
Annetje Cornelis de Haas geboren
Trijntje Cornelis de Haas geboren
Trijntje Cornelis Visser geboren
Jan Jansz Visser geboren
Aagtje Elberts de Waart geboren
Jan Jansz Moenis geboren
Jannitje Cornelis geboren
Eefje Cornelis Bootsman geboren
Jannetje Klaas geboren
Jan Klaasz geboren
Stijntje Klaas de Groot geboren
Jacob Klaasz Pereboom geboren
Neeltje Jans Visser geboren
Cornelis Dirksz Captijn geboren
Trijntje Pieters Klok geboren
Lobberig Pieters Klok geboren
Klaas Pietersz Klok geboren
Lijsbeth Jacobs Kaars geboren
Gerrit Jacobsz Kaars geboren
Pouwels Jansz geboren
Neeltje Klaas Dorland geboren
Pieter Outgersz Visser geboren
Jan Simonsz geboren
Jan Sijmensz Moenis geboren
Geertje Schouten geboren
Cornelis Cornelisz de Waart geboren
Muus Pietersz Teerhuis geboren
Thijs Horn Hottentot geboren
Gerrit de Bruijn geboren
Wilhelmina Sophia de Bruijn geboren
Pieter Peereboom geboren
Cornelis Elbertsz de Waart geboren
Jan Elbertsz de Waart geboren
Pieter Jansz geboren
Pietertje Cornelis Nooitgedagt geboren
Cornelis Jansz Moenes geboren
Pietertje Jans Moenes geboren
Hein Jansz geboren
Maaritje Cornelis geboren
Sijmon Klaasz Dorland geboren
Jannetje Cornelis geboren
Sijtje Jans geboren
Pieter Cornelisz de Waart geboren
Jaap Klaasz geboren
Cornelis Klaasz Pereboom geboren
Pieter Klaasz geboren
Neeltje Elberts Visser geboren
Cornelis Jansz geboren
Maritje Jans geboren
Jan Cornelisz geboren
Jannetje Cornelis geboren
Grietje Cornelis geboren
Stijntje Pieters Smit geboren
Aaltje Dirks geboren
Geertje Aarts geboren
Pieter Jansz geboren
Lijsbeth Jans geboren
Jan Pietersz geboren
Pieter Cornelisz geboren
Aaltje Cornelis geboren
Pieter Jansz geboren
Jan Muusz geboren
Jan Muusz geboren
Neeltje Jans geboren
Neeltje Pieters geboren
Cornelis Pietersz geboren
Jan Sijmonsz Kastelein geboren
Neeltje Klaas Teerhuis geboren
Jan Ariansz Booneveld geboren
Grietje Sijmons geboren
Pieter Cornelisz geboren
Jan Klaasz geboren
Jan Cornelisz geboren
Neeltje Jans geboren
Klaas Jansz Visser geboren