Gezinsblad
Lijsbeth Gerrits van Rijn, ged. te Ankeveen 01 mei 1707 (religie: geref) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Gerrit Joosten van Rijn en Annetje Gijsberts Bonje
1) Gerrit Roswinkel, geb. te Ankeveen 01 okt 1737, dinsdag, ged. te Ankeveen 06 okt 1737, de vader zoo gezegt wierd Harmen Kaspersz Roswinkel naer Oostindien geva ren (religie: geref), get. Gerritje Jans Lustig
2) Koba van Rhijn, geb. te Ankeveen 11 okt 1739, ged. te Ankeveen 13 dec 1739, Koba geboren op zondag 11 oktober 1739 en gedoopt den 13 december 1739 z ijnde door de moeder zelve ten doop gepresenteert de naam is Lijsbeth Ge rrits van Rhijn. Dezelve heeft voor Godt in tegenwoordigheid van Jan Kor nelisz van Veeren, Barent Dirksz Klouwert ouderlingen en van mij aen mij n huis op maandag 7 december verklaart dat de vader van haer kind voorsc hreven was XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (naam is doorgehaald) gelijk oo k van het andere genaamt Gerrit gedoopt den 6 oktober 1737, Zijnde der d oor des zelfs vrouw ten doop geheven zie voor bladzijde 70 gelijk zij oo k openlijk voor de gemeente heeft belden dat zij en deze Koba en Gerri t voorschreven in een dubbele overspel bij een en den zelve persoon, di e haer Godlooslijk had verlijd, had ontfangen.
NB. Dit vrouw mens heeft verkeering gehad met veele persoonen en bijzond er en een Godloosen verspeelt der met name Casper die noch meer stukje s heeft bedreven heeft op alle kermisseen geloopen en is op Holland (bed oelt word waarschijnlijk Hollands Ankeveen) van een derde bastert bevall en dat niet gedoopt is, en heeft de diakonij de hand van deze hoer afget rokken, noch 1744 op 's-Graveland van een vierde.
(religie: geref)
Hoofdindex A-Z