Adres

Adres: Huis 78
Plaats: Blokker
in de Bangert
Simon Redeker overleden
Geertje Cornelis Blokdijk overleden
Christiaan Jochemsz de Vries overleden