Adres

Adres: Oosterend
Plaats: Hennaarderadeel
Dirk de Vries geboren
Roelof Harmens de Vries inwoner
Lijsbert Dirks Beista inwoonster