Adres

Adres: Beetgum
Plaats: Menaldumadeel
Ritske Jouwsma geboren