Adres

Adres: Huis 11
Plaats: Kwadijk
een watermolen
Ariaan Vels overleden
Sijbreg Laan overleden
Lijsbet Vels overleden
Trijntje Vels geboren
Trijntje Vels overleden
Jacob Vels geboren
Dirk Vels geboren
Remmet Vels geboren
Jacob Vels overleden
Sijbreg Vels geboren
Sijbreg Vels geboren
Henricus Vels geboren
Arian Vels geboren
Grietje Vels geboren
Trijntje Vels geboren
Jan Vels geboren