Willem Flore Koper, ged. 23 aug 1705 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Flore, ovl. 05 dec 1777 te Zandvoort, zoon van Florus Cornelisz [Koper] en Barber Jansdr Koning
Op 22-2-1771 werd, op verzoek van Arij Cornelis Slagveldt, door:

Sijme Jane Paap, getrouwd met Claartje Ewits Molenaar;
Willem Flore Koper, getrouwd met Jannetje Volckerts Loos;
Hendrik Hendriksz Backenhove, getrouwd met Jannetje Engels van der Valk;

de onderstaande verklaring afgelegd.

Wij allen hadden vorig jaar aangenomen, van Pinksteren tot St. Maarten 1 770 en met genoemde Slagveldt als stuurman, om met een visschuit, waarva n Cornelis Maartsz Draijer mede reder en boekhouder was, op Vissche te v aare.
Toen wij dan in het laatst van September aan land waren, vertelde Slagve ldt dat genoemde Draijer had geproponeert hem met zijn volk als Courie r naar Engeland te laten varen, voor 225,00 per maand.
Na samen hierover te hebben gesproken vonden wij dit eigenlijk veel te w einig, zeker al omdat Draijer geen victualie wilde geven. Daarna kwame n wij zelf met het voorstel om voor agt per hoofd per week, de jongens i ets minder maar totaal voor 44,00 per week en buitendien zoveel Victua lie als Leendert Willem, die ook was aangenomen om op Engeland te varen , zou meenemen.
Twee dagen later bevestigde Slagtvelt dat met Draijer een accoord was ge sloten en de schuijt moest in orde worden gemaakt.
Op 3 oktober 's morgens zijn wij om drie uur in zee gestoken en tien dag en later was deze reis volbracht. Hierna moesten wij ons gereed houden v oor een tweede reis. Slagvelt en Paap brachten intussen het restant va n het bier en brood terug en vroegen voor de tweede reis een behoorlijk e provisie (mondvoorraad). Draijer voelde zich hiertoe niet verplicht wa arna er een reede-wisseling ontstond.
Slagvelt zei: als je geen bier en brood wilt geven, dan ga ik liever vis schen en niet op Engeland vaaren. Draijer zei toen: als jullie niet naa r Engeland willen varen dan zal ik wel ander volk op 't schuijtje zetten . Waarop Slagvelt zei dat dit niet kon omdat zij op dat schuijtje tot St . Maarten waren aangenomen.

Na deze verklaring werd de eed van waarheid afgelegd.

Bron: "De Klink", officieel orgaan en informatieblad van het Genootscha p "Oud-Zandvoort", 11e jaargang nr. 2, transcriptie door Mevr. A.G.M. va n der Oord-Wisker.

Gehuwd (kerk) 24 okt 1728 te Zandvoort met:
Jannetje Volckerts Loos, ged. 16 okt 1707 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jannetje Volckerts, dochter van Volckert Claasz Loos en Jobje Arijsdr
1) Jobje Willemsdr Koper, ged. 06 feb 1729 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jobje Arisse
Gehuwd (kerk) 11 apr 1751 te Zandvoort met:
Engel Jane Paap, ged. 03 okt 1728 te Zandvoort (religie: Ger), get. Albert Willems i.p.v. de vader, Anna Jans i.p.v. Engeltje Jacobs Paap, ovl. 03 apr 1804 te Zandvoort, beroep(en): visscher, zoon van Jane Willemsz en Pietertje Arentsdr Paap
2) Ariaantje Willemsdr Koper, ged. 13 aug 1730 te Zandvoort (religie: Ger), get. Grietje Cornelis
Gehuwd (kerk) 18 okt 1750 te Zandvoort met:
Pieter Corsz Berendrecht, ged. 03 mrt 1726 te Zandvoort (religie: Ger), get. Bartha Pieters Keesman, zoon van Cors Pietersz Berendregt en Grietje Pietersdr Keesman
3) Annetje Willemsdr Koper, ged. 04 mei 1732 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jopje Arensz
Ondertrouwd (kerk) 22 okt 1769 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 05 nov 1769 te Zandvoort met:
Arij Cornelisz Slagveld, ged. 17 dec 1724 te Zandvoort (religie: Ger), get. Trijntje Aris, begr. 10 mrt 1797 te Zandvoort
4) Dirckje Willems Koper, ged. 17 jan 1734 te Zandvoort (religie: Ger), get. Marijtje Huijge, ovl. 17 jun 1812 te Zandvoort, huis nr: 110
Gehuwd (kerk) 16 jun 1754 te Zandvoort met:
Arent Ewitsz Groen, ged. 01 apr 1731 te Zandvoort (religie: Ger), get. Elisabeth Aelbertsz, ovl. 25 okt 1761 te Zandvoort, D.d. 25 oktober 1761 met de schuit op zee gebleven., zoon van Ewout Albertsz 't Heere en Marijtje Cornelisdr Koning
bij de huwelijksinschrijving in 1754 gebruikt Arent de familienaam GROEN
5) Neeltje Willemsdr Koper, ged. 17 jul 1740 te Zandvoort (religie: Ger), get. Antje Volkers
6) Volkert Willemsz Koper, ged. 20 jul 1744 te Zandvoort (religie: Ger), get. Claas Volkerz Loos, Lijsbeth Engelz, ovl. 13 dec 1812 te Zandvoort, huis nr: 144
Ondertrouwd (kerk) 08 mrt 1767 te Zandvoort
Gehuwd (kerk) 22 mrt 1767 te Zandvoort met:
Hendrickje Volckertsdr Groen, ged. 08 nov 1744 te Zandvoort, bij de doop inschrijving wordt de familienaam GROENEVELDT vermeld (religie: Ger), get. Antje Gerritz, ovl. 23 feb 1813 te Zandvoort, huis nr: 149, dochter van Volckert Jansz Groen en Gerritje Heijndericksdr Backenhoven
Hoofdindex A-Z