Volckert Claasz Loos, ged. 08 okt 1682 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jacob van Duijn, Engeltje Volckerts, beroep(en): 1705 haringvisser, zoon van Claas Gerritsz Loos en Jannetje Volckerts [Groen]
Lidmatenregister 1-144: inschrijving 24-12-1708 "met sijn huijsvrouw Job je Arisse"

Gehuwd (kerk) 13 apr 1704 te Zandvoort met:
Jobje Arijsdr, ged. 31 okt 1683 te Zandvoort (religie: Ger), get. Neeltie Hendericks, dochter van Arij Aldertsz en Antje Maartensdr den Draijer
1) Arij Volckertsz Loos, ged. 12 jul 1705 te Zandvoort, e (religie: Ger), get. Annetje Maartens, Nelletje Jacobse van Duijn, de vaader ten haring sijnd
2) Jannetje Volckerts Loos, ged. 16 okt 1707 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jannetje Volckerts
Gehuwd (kerk) 24 okt 1728 te Zandvoort met:
Willem Flore Koper, ged. 23 aug 1705 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Flore, ovl. 05 dec 1777 te Zandvoort, zoon van Florus Cornelisz [Koper] en Barber Jansdr Koning
Op 22-2-1771 werd, op verzoek van Arij Cornelis Slagveldt, door:

Sijme Jane Paap, getrouwd met Claartje Ewits Molenaar;
Willem Flore Koper, getrouwd met Jannetje Volckerts Loos;
Hendrik Hendriksz Backenhove, getrouwd met Jannetje Engels van der Valk;

de onderstaande verklaring afgelegd.

Wij allen hadden vorig jaar aangenomen, van Pinksteren tot St. Maarten 1 770 en met genoemde Slagveldt als stuurman, om met een visschuit, waarva n Cornelis Maartsz Draijer mede reder en boekhouder was, op Vissche te v aare.
Toen wij dan in het laatst van September aan land waren, vertelde Slagve ldt dat genoemde Draijer had geproponeert hem met zijn volk als Courie r naar Engeland te laten varen, voor 225,00 per maand.
Na samen hierover te hebben gesproken vonden wij dit eigenlijk veel te w einig, zeker al omdat Draijer geen victualie wilde geven. Daarna kwame n wij zelf met het voorstel om voor agt per hoofd per week, de jongens i ets minder maar totaal voor 44,00 per week en buitendien zoveel Victua lie als Leendert Willem, die ook was aangenomen om op Engeland te varen , zou meenemen.
Twee dagen later bevestigde Slagtvelt dat met Draijer een accoord was ge sloten en de schuijt moest in orde worden gemaakt.
Op 3 oktober 's morgens zijn wij om drie uur in zee gestoken en tien dag en later was deze reis volbracht. Hierna moesten wij ons gereed houden v oor een tweede reis. Slagvelt en Paap brachten intussen het restant va n het bier en brood terug en vroegen voor de tweede reis een behoorlijk e provisie (mondvoorraad). Draijer voelde zich hiertoe niet verplicht wa arna er een reede-wisseling ontstond.
Slagvelt zei: als je geen bier en brood wilt geven, dan ga ik liever vis schen en niet op Engeland vaaren. Draijer zei toen: als jullie niet naa r Engeland willen varen dan zal ik wel ander volk op 't schuijtje zetten . Waarop Slagvelt zei dat dit niet kon omdat zij op dat schuijtje tot St . Maarten waren aangenomen.

Na deze verklaring werd de eed van waarheid afgelegd.

Bron: "De Klink", officieel orgaan en informatieblad van het Genootscha p "Oud-Zandvoort", 11e jaargang nr. 2, transcriptie door Mevr. A.G.M. va n der Oord-Wisker.
3) Neeltje Volckertsdr Loos, ged. 02 mrt 1710 te Zandvoort (religie: Ger), get. Annetje Maartens
4) Claas Volckerts Loos, ged. 22 mrt 1711 te Zandvoort (religie: Ger), get. Nelletje Claase Loos
Gehuwd (kerk) 27 jul 1732 te Zandvoort met:
Lijsbeth Engele Koper, ged. 13 okt 1709 te Zandvoort (religie: Ger), get. Ariaantje Cornelis, dochter van Engel Dircksz [Koper] en Annetie Hermansdr [de Waard]
5) Arij Volckertsz Loos, ged. 22 okt 1713 te Zandvoort (religie: Ger), get. Cornelis Dammesz van Duijn, Pietertje Arisz
Gehuwd (kerk) 22 aug 1734 te Zandvoort met:
Lijsbeth Cornelisdr de Waard, ged. 06 aug 1713 te Zandvoort (religie: Ger), get. Ariaantje Cornelis, dochter van Cornelis Hermansz [de Waard] en Teunisje Arisdr den Haas
6) Job Volckertsz Loos, ged. 05 jan 1716 te Zandvoort (religie: Ger), get. Pietertje Aris, beroep(en): 1746 haringvisser
Gehuwd (kerk) 07 mei 1741 te Zandvoort met:
Annetje Jane Paap, ged. 27 okt 1715 te Zandvoort (religie: Ger), get. Maartje Arents Paap, ovl. 22 mei 1791 te Zandvoort, dochter van Jane Willemsz en Pietertje Arentsdr Paap
7) Annetje Volckertsdr Loos, ged. 06 mrt 1718 te Zandvoort (religie: Ger), get. Cornelis Dammasz van Duijn, Annetje Maartens
Gehuwd (kerk) 08 mei 1740 te Zandvoort met:
Cornelis Jacobsz Paap, ged. 29 sep 1717 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jane Willems, Maartje Arents paap, ovl. okt 1758 te Texel, bijschrift bij de doop van zijn kind Cornelis Jacob (1758): "zijnde de v ader neffens 't volk met een Haringh schuijt op 't Eijerlandt te Texel i n October 1758 gebleven", zoon van Jacob Arentsz Paap en Maartje Arijsdr Gaijse
8) Pietertje Volckertsdr Loos, ged. 18 feb 1720 te Zandvoort (religie: Ger), get. Antje Reijers
Gehuwd (kerk) 23 jun 1743 te Zandvoort met:
Elias Cornelisz Keesman, ged. 15 sep 1720 te Zandvoort (religie: Ger), get. Kniertje Cornelis
9) Neeltje Volckertsdr Loos, ged. 01 jan 1723 te Zandvoort (religie: Ger), get. Trijntje Arisse Moolenaar
Gehuwd (kerk) 09 mei 1745 te Zandvoort met:
Maarten Willemsz Molenaar, ged. 10 jan 1717 te Zandvoort (religie: Ger), get. Jaapje Arisse Molenaar, ovl. okt 1758 te Texel, bijschrift bij de doop van Maartje (1759): "zijnde de vader neffens 't v olk met een haringh schuijt op 't Eijerlandt te Texel in Oct. 1758 geble ven", zoon van Willem Arijsz Molenaar en Willemtje Arisse Gaijse
Hoofdindex A-Z